GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC TIN TỨC - SỰ KIỆN VĂN BẢN CỦA HUYỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LỊCH CÔNG TÁC
SỐ NGƯỜI ONLINE
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB


VB chỉ đạo của HĐND
Văn bản chỉ đạo của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

SttTiêu đềNội dungDownload
1
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa X
Số hiệu văn bản: 20/BC-HĐND
Ngày ban hành: 31/07/2019
HyperLink HyperLink
2
V/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa X
Số hiệu văn bản: 47/HĐND
Ngày ban hành: 19/07/2019
HyperLink HyperLink
3
Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa
Số hiệu văn bản: 18/BC-HĐND
Ngày ban hành: 15/07/2019
HyperLink HyperLink
4
V/v Phân công thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá X
Số hiệu văn bản: 46/HĐND
Ngày ban hành: 10/07/2019
HyperLink HyperLink
5
V/v chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện và truy cập trang web: http://ubndsonhoa.vnptioffice.vn để nhận tài liệu kỳ họp HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 39/HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2019
HyperLink HyperLink
6
Kết quả giám sát tình hình xử phạt vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực thuộc thẩm quyềncủa UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2016 – 2018
Số hiệu văn bản: 11/BC-HĐND
Ngày ban hành: 26/06/2019
HyperLink HyperLink
7
Kết quả giám sát tình hình xử phạt vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2016 – 2018
Số hiệu văn bản: 10/BC-HĐND
Ngày ban hành: 24/06/2019
HyperLink HyperLink
8
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa X
Số hiệu văn bản: 09/BC-HĐND
Ngày ban hành: 18/06/2019
HyperLink HyperLink
9
Giám sát tình hình xử phạt vi phạm hành chính trên 1 số lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2016 – 2018
Số hiệu văn bản: 08/KH-HĐND
Ngày ban hành: 21/05/2019
HyperLink HyperLink
10
Thành lập đoàn giám sát tình hình xử phạt vi phạm hành chính trên 1 số lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2016 – 2018
Số hiệu văn bản: 02/QĐ-HĐND
Ngày ban hành: 21/05/2019
HyperLink HyperLink
11
V/v Thay đổi lịch giám sát của Đoàn giám sát của HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 06/TB-HĐND
Ngày ban hành: 07/05/2019
HyperLink HyperLink
12
Lịch giám sát của Đoàn giám sát của HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 05/TB-HĐND
Ngày ban hành: 06/05/2019
HyperLink HyperLink
13
Lịch khảo sát của Đoàn giám sát của HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 04/TB-HĐND
Ngày ban hành: 22/04/2019
HyperLink HyperLink
14
Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách về Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện; việc thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-HĐND, ngày 24/7/2018 của HĐND Sơn Hoà về hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo giai đoạn 2018-2
Số hiệu văn bản: 06/KH-HĐND
Ngày ban hành: 12/04/2019
HyperLink HyperLink
15
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện tại Hội nghị giao ban quý I/2019
Số hiệu văn bản: 02/TB-HĐND
Ngày ban hành: 10/04/2019
HyperLink HyperLink
16
Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách về Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện; việc thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-HĐND, ngày 24/7/2018 của HĐND Sơn Hoà về hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tếcho hộ cận nghèo..
Số hiệu văn bản: 01/QĐ-HĐND
Ngày ban hành: 09/04/2019
HyperLink HyperLink
17
Về việc giám sát giám sát công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện
Số hiệu văn bản: 05/KH-HĐND
Ngày ban hành: 01/04/2019
HyperLink HyperLink
18
V/v đăng ký tham gia lớp tập huấn
Số hiệu văn bản: 11/HĐND
Ngày ban hành: 07/03/2019
HyperLink HyperLink
19
Kết luận và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 của TT. HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 01/TB-HĐND
Ngày ban hành: 28/02/2019
HyperLink HyperLink
20
Giám sát năm 2019 của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 02/CTr-HĐND
Ngày ban hành: 30/01/2019
HyperLink HyperLink
12345678910


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 34, từ ngày 19/8 đến ngày 24/8/2019
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 19/08/2019


 • Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 13/08/2019


 • Về việc thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa.
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 12/08/2019


 • Về việc cho phép lập thủ tục đầu tư xây mới, sữa chữa công trình của các trường thuộc phòng giáo dục - đào tạo huyện.
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 12/08/2019


 • Về việc thông báo nghỉ hưu đối với công chức ( ông: Võ Văn Thành - Phòng LĐ TBXH )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 12/08/2019


 • Về việc thông báo nghỉ hưu đối với công chức ( bà: Lê Thị Chín - VP HĐND - UBND )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 12/08/2019


 • Về việc thông báo lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác cán bộ và công tác Văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện năm 2019.
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 12/08/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 33, từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 12/08/2019


 • Về việc thu hồi giấy chứng quyền sử dụng đất ở nông thôn của hộ gia đình, cá nhân ( ông: La Xuân Bình - xã Sơn Phước )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 08/08/2019


 • Về việc phân bổ hóa chất sát trùng Benkocid để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 01/08/2019

 • ĐIỂM TIN THỜI SỰ BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa