Hoạt động cơ sở

Hội đồng nhân dân thị trấn Củng Sơn khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 11


Cập nhật:  05/01/2021


Hội đồng nhân dân thị trấn Củng Sơn khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 11

Sáng ngày 25/12, Hội đồng nhân dân thị trấn Củng Sơn khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11.

Tại kỳ họp, UBND thị trấn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND thị trấn. Theo đó, trong 2020 tổng diện tích gieo trồng ở thị trấn Củng Sơn trên 1.700 hecta; thu ngân sách địa phương hơn 2 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 255 lao động; tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định; giao quân đạt 100%.

Hình ảnh tại kỳ họp

Trong năm 2021, thị trấn Củng Sơn sẽ tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn với các chỉ tiêu phấn đấu như: giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5,2%; vận động nhân dân đóng bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 90% trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm 2%; giao quân đạt 100%.

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thị trấn Củng Sơn khóa XI thông qua hai Nghị quyết với những nội dung về thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 và thu chi ngân sách thị trấn Củng Sơn năm 2021.

NGỌC TÂN


Tin liên quan


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • về việc thông báo chức danh và chữ ký của đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện Sơn Hòa
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 18/01/2021


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 04/2021 (từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 18/01/2021


 • Về việc phân bổ hóa chất sát trùng Benkocid để thực hiện " tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 12/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Hồ Thị Hà )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Lê Văn Sự )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Phạm Hùng Phước )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: nhà máy sản xuất phân bon Chim Yến ( Nguyễn Thị Mai )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 03/2021 (từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Hoàng Thị Mận )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 08/01/2021


 • về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Nguyễn Thị Kim Loan )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 08/01/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa