Thông tin hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
Thông tin hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

SttTiêu đềDownload
1
về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phan Đình Huy không đúng quy định trên địa bàn xã Ea chà rang, huyện Sơn Hòa
Số hiệu văn bản: 34/TB-UBND
Ngày ban hành: 12/03/2021
HyperLink
2
Về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Bùi Văn Yên )
Số hiệu văn bản: 29/TB-UBND
Ngày ban hành: 09/03/2021
HyperLink
3
Về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( ông: Nguyễn Thành Hưng )
Số hiệu văn bản: 30/TB-UBND
Ngày ban hành: 09/03/2021
HyperLink
4
về việc thông báo nghỉ hưu đối với công chức ( Nguyễn Chạy )
Số hiệu văn bản: 32/TB-UBND
Ngày ban hành: 09/03/2021
HyperLink
5
về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Lý không đúng quy định trên địa bàn xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa
Số hiệu văn bản: 27/TB-UBND
Ngày ban hành: 01/03/2021
HyperLink
6
về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Xuân không đúng quy định trên địa bàn xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa
Số hiệu văn bản: 18/TB-UBND
Ngày ban hành: 17/02/2021
HyperLink
7
về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Xuân không đúng quy định trên địa bàn xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa
Số hiệu văn bản: 18/TB-UBND
Ngày ban hành: 17/02/2021
HyperLink
8
về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Dương Đình Thọ và bà Nguyễn Thị Minh - thôn Suối Phèn - xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa
Số hiệu văn bản: 19/TB-UBND
Ngày ban hành: 17/02/2021
HyperLink
9
về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Dương Đình Thọ và bà Nguyễn Thị Minh - thôn Suối Phèn - xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa
Số hiệu văn bản: 19/TB-UBND
Ngày ban hành: 17/02/2021
HyperLink
10
về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : đầu tư cơ sở hạ tầng, phân lô chi tiết điểm dân cư dọc Quốc lộ 25 ( đoạn Km48+500) ( Lương Công Thái )
Số hiệu văn bản: 20/TB-UBND
Ngày ban hành: 17/02/2021
HyperLink
11
về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : đầu tư cơ sở hạ tầng, phân lô chi tiết điểm dân cư dọc Quốc lộ 25 ( đoạn Km48+500) ( Lương Công Thái )
Số hiệu văn bản: 20/TB-UBND
Ngày ban hành: 17/02/2021
HyperLink
12
về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : đầu tư cơ sở hạ tầng, phân lô chi tiết điểm dân cư dọc Quốc lộ 25 ( đoạn Km48+500) ( Phạm Văn Thành )
Số hiệu văn bản: 21/TB-UBND
Ngày ban hành: 17/02/2021
HyperLink
13
về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : đầu tư cơ sở hạ tầng, phân lô chi tiết điểm dân cư dọc Quốc lộ 25 ( đoạn Km48+500) ( Phạm Văn Thành )
Số hiệu văn bản: 21/TB-UBND
Ngày ban hành: 17/02/2021
HyperLink
14
về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : đầu tư cơ sở hạ tầng, phân lô chi tiết điểm dân cư dọc Quốc lộ 25 ( đoạn Km48+500) ( Trịnh Xuân Nhâm )
Số hiệu văn bản: 22/TB-UBND
Ngày ban hành: 17/02/2021
HyperLink
15
về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : đầu tư cơ sở hạ tầng, phân lô chi tiết điểm dân cư dọc Quốc lộ 25 ( đoạn Km48+500) ( Trịnh Xuân Nhâm )
Số hiệu văn bản: 22/TB-UBND
Ngày ban hành: 17/02/2021
HyperLink
16
về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : đầu tư cơ sở hạ tầng, phân lô chi tiết điểm dân cư dọc Quốc lộ 25 ( đoạn Km48+500) ( UBND xã Suối Bạc )
Số hiệu văn bản: 23/TB-UBND
Ngày ban hành: 17/02/2021
HyperLink
17
về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : đầu tư cơ sở hạ tầng, phân lô chi tiết điểm dân cư dọc Quốc lộ 25 ( đoạn Km48+500) ( UBND xã Suối Bạc )
Số hiệu văn bản: 23/TB-UBND
Ngày ban hành: 17/02/2021
HyperLink
18
về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hàn Ngọc Thu và bà Hàn Thị Luyện không đúng quy định trên địa bàn xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Số hiệu văn bản: 17/TB-UBND
Ngày ban hành: 05/02/2021
HyperLink
19
về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hàn Ngọc Thu và bà Hàn Thị Luyện không đúng quy định trên địa bàn xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Số hiệu văn bản: 17/TB-UBND
Ngày ban hành: 05/02/2021
HyperLink
20
về việc thu hồi đất của ông Cao Minh Sơn, thường trú tại khu phố Bắc Lý, thị trấn Củng Sơn theo kết luận số 35/KL-TTr ngày 04/8/2020 của Thanh tra huyện Sơn Hòa do cấp không đúng quy định
Số hiệu văn bản: 15/TB-UBND
Ngày ban hành: 25/01/2021
HyperLink
12345678910...>>


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 15/2021 (từ ngày 05/4 đến ngày 09/4/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 05/04/2021


 • Lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện - Tuần thứ 14/2021 (từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 29/03/2021


 • lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện ( tuần thứ 13/2021, từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021 )
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 22/03/2021


 • Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện ( Tuần thứ 12/2021, từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021 )
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 15/03/2021


 • về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phan Đình Huy không đúng quy định trên địa bàn xã Ea chà rang, huyện Sơn Hòa
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 12/03/2021


 • Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện- Tô Phương Bắc tại Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 2 năm 2021
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • về việc thông báo nghỉ hưu đối với công chức ( Nguyễn Chạy )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • Về việc công bố, công khai thông tin tiếp nhận phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • Về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( ông: Nguyễn Thành Hưng )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • Về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Bùi Văn Yên )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 09/03/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa