Hoạt động cơ sở

Xã Suối Trai Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị Kế hoạch số 93 của Ban Thường vụ Huyện ủy


Cập nhật:  05/04/2021


Xã Suối Trai Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị Kế hoạch số 93 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 31/3/2021, Đảng ủy xã Suối Trai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và sơ kết 07 năm thực hiện Kế hoạch số 93 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai xây dựng mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn, buôn khó khăn Và cán bộ, đảng viên, công chức,viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.

Bí thư Đảng ủy xã Suối Trai Sô Đa khai mạc hội nghị

Đồng chí Đỗ Thị Như Tình Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dchỉ đạo hội nghị; dự hội nghị còn có các đồng chí cán bộ các cơ quan, ban ngành phụ trách thôn, buôn, cùng CB, đảng viên xã Suối trai.

BTV Đảng ủy xã khen thưởng cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CTTW của Bộ chính trị và Kế hoạch số 93-của Ban TV Huyện ủy

Bí thư Đảng ủy xã Suối Trai Sô Đa khai mạc hội nghị nêu rõ: “ Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức, cơ sở Đảng trong đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cấp ủy Đảng, chính quyền đã chủ động, tích cực và có những phương pháp mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức như đưa vào nội dung họp Đảng bộ, chi bộ, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của xã; gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt...

Đại biểu dự hội nghị

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 03/3/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai xây dựng mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn, buôn khó khan; Và cán bộ, đảng viên, công chức,viên chức giúp đỡ hộ nghèo” Đảng ủy xã Suối Trai đã xây dựng đề án, kế hoạch để cụ thể hóa các bước thực hiện. Các cơ quan, ban ngành huyện, các tổ chức Hội, đoàn thể, tập thể, cá nhân trong và ngoài xã, ngoài huyện đã giúp đỡ nhiều trẻ em, học sinh, hộ gia đình bằng nhiều hình thức như “ Heo đất tiết kiệm” “ hũ gạo tình thương”, xây nhà tình nghĩa, tặng bò chăn nuôi, tặng sách, vở cho học sinh V.v. cho hàng trăm hộ, hàng trăm học sinh, từng bước góp phần giúp các hộ gia đình thoát nghèo...

Đảng ủy xã Suối Trai tặng Kỷ niệm chương cho các đc lãnh đạo huyện phụ trách xã, thôn, buôn ở Suối trai

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đỗ Thị Như Tình đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 7 năm Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 03/3/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai xây dựng mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn, buôn khó khăn; Và cán bộ, đảng viên, công chức,viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới...; đồng thời tiếp tục thực hiện KH 93 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai xây dựng mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn, buôn khó khăn; Và cán bộ, đảng viên, công chức,viên chức giúp đỡ hộ nghèo” nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện mô hình nhằm giúp các thôn phát triển, giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh".

BTV Đảng ủy xã khen thưởng cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CTTW của Bộ chính trị và Kế hoạch số 93-của Ban TV Huyện ủy

Dịp này, BTV Đảng ủy đã khen thưởng cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và trong thực hiện Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 03/3/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai xây dựng mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn, buôn khó khăn; Và cán bộ, đảng viên, công chức,viên chức giúp đỡ hộ nghèo” của huyện ủy./.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đỗ Thị Như Tình phát biểu chỉ đạo hội nghị


Suối Trai Hội nghị sơ kết thực hiện CT.05 của Bộ Chính trị & KH 93 của BTV Huyện ủy


H.Quế


Tin liên quan


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 15/2021 (từ ngày 05/4 đến ngày 09/4/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 05/04/2021


 • Lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện - Tuần thứ 14/2021 (từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 29/03/2021


 • lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện ( tuần thứ 13/2021, từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021 )
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 22/03/2021


 • Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện ( Tuần thứ 12/2021, từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021 )
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 15/03/2021


 • về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phan Đình Huy không đúng quy định trên địa bàn xã Ea chà rang, huyện Sơn Hòa
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 12/03/2021


 • Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện- Tô Phương Bắc tại Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 2 năm 2021
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • về việc thông báo nghỉ hưu đối với công chức ( Nguyễn Chạy )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • Về việc công bố, công khai thông tin tiếp nhận phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • Về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( ông: Nguyễn Thành Hưng )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • Về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Bùi Văn Yên )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 09/03/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa