GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC TIN TỨC - SỰ KIỆN VĂN BẢN CỦA HUYỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LỊCH CÔNG TÁC
SỐ NGƯỜI ONLINE
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB


VB chỉ đạo của HĐND
Văn bản chỉ đạo của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

SttTiêu đềNội dungDownload
1
Về việc giám sát công tác quản lý, điều hành chính quyền của một số xã, thị trấn
Số hiệu văn bản: 09/KH-HĐND
Ngày ban hành: 18/09/2018
HyperLink HyperLink
2
Lịch giám sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn từ năm 2015 – 2017
Số hiệu văn bản: 15/TB-HĐND
Ngày ban hành: 06/09/2018
HyperLink HyperLink
3
V/v thống nhất việc sửa chữa, nâng cấp các công trình trong năm 2018
Số hiệu văn bản: 14/TB-HĐND
Ngày ban hành: 28/08/2018
HyperLink HyperLink
4
Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp
Số hiệu văn bản: 23/HĐND
Ngày ban hành: 27/08/2018
HyperLink HyperLink
5
Thành lập đoàn giám sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn từ năm 2015 – 2017
Số hiệu văn bản: 07/QĐ-HĐND
Ngày ban hành: 23/08/2018
HyperLink HyperLink
6
Giám sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn từ năm 2015 – 2017
Số hiệu văn bản: 07/KH-BPC
Ngày ban hành: 23/08/2018
HyperLink HyperLink
7
Kết luận và chỉ đạo của Đ/c CT. HĐND huyện tại phiên họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X.
Số hiệu văn bản: 13/TB-HĐND
Ngày ban hành: 14/08/2018
HyperLink HyperLink
8
Rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 22/BC-HĐND
Ngày ban hành: 06/08/2018
HyperLink HyperLink
9
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X
Số hiệu văn bản: 21/BC-HĐND
Ngày ban hành: 06/08/2018
HyperLink HyperLink
10
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 06/08/2018
HyperLink HyperLink
11
Về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện về công tác quản lý, điều hành của chính quyền một số xã, thị trấn
Số hiệu văn bản: 53/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 24/07/2018
HyperLink HyperLink
12
Về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện
Số hiệu văn bản: 52/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 24/07/2018
HyperLink HyperLink
13
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Sơn Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 46/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 24/07/2018
HyperLink HyperLink
14
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND huyện Sơn Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 45/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 24/07/2018
HyperLink HyperLink
15
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 44/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 24/07/2018
HyperLink HyperLink
16
Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Sơn Hòa Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 43/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 24/07/2018
HyperLink HyperLink
17
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 42/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 24/07/2018
HyperLink HyperLink
18
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Mai Vĩnh Bình
Số hiệu văn bản: 41/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 24/07/2018
HyperLink HyperLink
19
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Võ Đức Thơ
Số hiệu văn bản: 40/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 24/07/2018
HyperLink HyperLink
20
V/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X
Số hiệu văn bản: 31/HĐND
Ngày ban hành: 24/07/2018
HyperLink HyperLink
12345678


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 42 (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 15/10/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 42, từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 15/10/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 41 (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 08/10/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 41, từ ngày 08/10 đến ngày 12/10/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 08/10/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 40, từ ngày 01/10 đến ngày 05/10/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 01/10/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 40 (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 01/10/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 39 (từ ngày 24/9 đến ngày 28/9/2018)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 24/09/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 39, từ ngày 24/9 đến ngày 28/9/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 24/09/2018


 • Về việc giám sát công tác quản lý, điều hành chính quyền của một số xã, thị trấn
  Loại: VB HĐND
  Ngày ban hành: 18/09/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 38 (Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 17/09/2018

 • ĐIỂM TIN THỜI SỰ BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa