GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC TIN TỨC - SỰ KIỆN VĂN BẢN CỦA HUYỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LỊCH CÔNG TÁC
SỐ NGƯỜI ONLINE
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB


Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện

SttTiêu đềNội dungDownload
1
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 46 (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 12/11/2018
HyperLink HyperLink
2
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 44 (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 29/10/2018
HyperLink HyperLink
3
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 43 (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 22/10/2018
HyperLink HyperLink
4
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 42 (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 15/10/2018
HyperLink HyperLink
5
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 41 (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 08/10/2018
HyperLink HyperLink
6
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 40 (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 01/10/2018
HyperLink HyperLink
7
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 39 (từ ngày 24/9 đến ngày 28/9/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 24/09/2018
HyperLink HyperLink
8
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 38 (Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 17/09/2018
HyperLink HyperLink
9
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 37 (Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 10/09/2018
HyperLink HyperLink
10
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 36 (Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 03/09/2018
HyperLink HyperLink
11
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 35 (Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 27/08/2018
HyperLink HyperLink
12
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 34 (Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 20/08/2018
HyperLink HyperLink
13
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 33 (Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 13/08/2018
HyperLink HyperLink
14
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 26 (Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 25/06/2018
HyperLink HyperLink
15
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 25 (Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 18/06/2018
HyperLink HyperLink
16
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND - Tuần thứ 22 (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 28/05/2018
HyperLink HyperLink
17
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 21 (Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 21/05/2018
HyperLink HyperLink
18
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 18 (Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 04/5/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 02/05/2018
HyperLink HyperLink
19
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 17 (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 23/04/2018
HyperLink HyperLink
20
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 15 (Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 09/04/2018
HyperLink HyperLink
12345


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 46 (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 12/11/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 46, từ ngày 12/11 đến ngày 18/11/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 12/11/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 45, từ ngày 05/11 đến ngày 09/11/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 05/11/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 44 (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 29/10/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 44, từ ngày 29/10 đến ngày 03/11/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 29/10/2018


 • Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên
  Loại: Thông báo tuyển dụng
  Ngày ban hành: 25/10/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 43 (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 22/10/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 43, từ ngày 22/10 đến ngày 26/10/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 22/10/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 42 (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 15/10/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 42, từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 15/10/2018

 • ĐIỂM TIN THỜI SỰ BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa