GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC TIN TỨC - SỰ KIỆN VĂN BẢN CỦA HUYỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LỊCH CÔNG TÁC
SỐ NGƯỜI ONLINE
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB


VB chỉ đạo của HĐND
Văn bản chỉ đạo của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

SttTiêu đềNội dungDownload
1
V/v đăng ký tham gia lớp tập huấn
Số hiệu văn bản: 11/HĐND
Ngày ban hành: 07/03/2019
HyperLink HyperLink
2
Kết luận và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 của TT. HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 01/TB-HĐND
Ngày ban hành: 28/02/2019
HyperLink HyperLink
3
V/v tham gia đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý
Số hiệu văn bản: 05/HĐND
Ngày ban hành: 15/01/2019
HyperLink HyperLink
4
Về việc xếp loại chính quyền cơ sở năm 2018
Số hiệu văn bản: 04/BC-HĐND
Ngày ban hành: 15/01/2019
HyperLink HyperLink
5
Kết quả kiểm điểm, đánh giá tập thể, cán bộ, của HĐND huyện năm 2018
Số hiệu văn bản: 03/BC-HĐND
Ngày ban hành: 15/01/2019
HyperLink HyperLink
6
Sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm 2018
Số hiệu văn bản: 01/KH-HĐND
Ngày ban hành: 15/01/2019
HyperLink HyperLink
7
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện đối với những người do HĐND bầu
Số hiệu văn bản: 02/BC-HĐND
Ngày ban hành: 07/01/2019
HyperLink HyperLink
8
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa X
Số hiệu văn bản: 01/BC-HĐND
Ngày ban hành: 04/01/2019
HyperLink HyperLink
9
V/v cho ý kiến đối với trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND xã đánh giá tín nhiệm thấp
Số hiệu văn bản: 01/HĐND
Ngày ban hành: 02/01/2019
HyperLink HyperLink
10
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 02/01/2019
HyperLink HyperLink
11
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cấp xã trên địa bàn huyện đối với những người do HĐND bầu
Số hiệu văn bản: 40/BC-HĐND
Ngày ban hành: 28/12/2018
HyperLink HyperLink
12
BIÊN BẢN Kỳ họp thứ tám, HĐND huyện Sơn Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 08/BB-HĐND
Ngày ban hành: 24/12/2018
HyperLink HyperLink
13
Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu cử và phê chuẩn
Số hiệu văn bản: 62/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2018
HyperLink HyperLink
14
Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện Sơn Hòa Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 61/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2018
HyperLink HyperLink
15
Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 06 tháng cuối năm 2019 của HĐND huyệnSơn Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 60/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2018
HyperLink HyperLink
16
Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 06 tháng đầu năm 2019 của HĐND huyện Sơn Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 59/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2018
HyperLink HyperLink
17
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND huyện Sơn Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Đào Duy Linh)
Số hiệu văn bản: 58/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2018
HyperLink HyperLink
18
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND huyện Sơn Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 57/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2018
HyperLink HyperLink
19
Báo cáo tóm tắt kết qủa kỳ họp thứ tám, HĐND huyện khóa X
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 19/12/2018
HyperLink HyperLink
20
V/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa X
Số hiệu văn bản: 60/HĐND
Ngày ban hành: 18/12/2018
HyperLink HyperLink
123456789


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 17, từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 22/04/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 16 (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 15/04/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 16, từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2019
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 15/04/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 15 (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 08/04/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 15, từ ngày 8/4 đến ngày 12/4/2019
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 08/04/2019


 • Về việc phối hợp, tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo.
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 03/04/2019


 • Về việc triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2019.
  Loại: Công văn
  Ngày ban hành: 02/04/2019


 • Về việc triển khai thực công tác Bình đẳng giới năm 2019.
  Loại: Công văn
  Ngày ban hành: 02/04/2019


 • Về việc cấp giấy phép xây dựng cho ông: Nguyễn Đình Thông - TT Cũng Sơn.
  Loại: GPXD
  Ngày ban hành: 02/04/2019


 • Về việc cấp phép xây dựng cho ông: Phạm Minh Tâm - xã Suối Bạc.
  Loại: GPXD
  Ngày ban hành: 02/04/2019

 • ĐIỂM TIN THỜI SỰ BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa