GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC TIN TỨC - SỰ KIỆN VĂN BẢN CỦA HUYỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LỊCH CÔNG TÁC
SỐ NGƯỜI ONLINE
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB


VBPQ
Natural
VĂN BẢN MỚI

 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 25 từ ngày 18/6 đến ngày 22/6/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 19/06/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 25 (Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 18/06/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 24 từ ngày 11/6 đến ngày 15/6/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 12/06/2018


 • V/v gửi đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện.
  Loại: VB HĐND
  Ngày ban hành: 08/06/2018


 • Về việc giám sát công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa năm 2016-2017
  Loại: VB HĐND
  Ngày ban hành: 08/06/2018


 • V/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X
  Loại: VB HĐND
  Ngày ban hành: 07/06/2018


 • BC KQ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kh6 và KL của chủ tọa tại kh6 HĐND huyện khóa X
  Loại: Công văn
  Ngày ban hành: 04/06/2018


 • Thỏa thuận vị trí, hướng tuyến công trình phát triển tuyến ống cấp nước cho khu vực Suối Bạc 1,2
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 04/06/2018


 • Phối hợp xây dựng báo cáo kq thực hiện chính sách dân tộc, miền núi 6 tháng đầu năm 2018
  Loại: Công văn
  Ngày ban hành: 04/06/2018


 • Kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn huyện
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 04/06/2018

 • ĐIỂM TIN THỜI SỰ BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa