UBND các xã, thị trấn


UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

01. Thị trấn Củng Sơn
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Nguyễn Thị Thanh Hương

0914.855.278

Phó Chủ tịch

Lê Văn Hóa

Phó Chủ tịch

Trần Lê Đức Hòa


02. Xã Suối Bạc
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Huỳnh Duy Nhất

0979.133.223

Phó Chủ tịch

Sô Thị Lý


03. Xã Sơn Hà
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Nguyễn Mạnh Sơn

0978.399.354

Phó Chủ tịch

Cao Thị Hà


04. Xã Sơn Nguyên
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Đặng Văn Thiện

0985.802.788

Phó Chủ tịch

Nguyễn Minh Vương


05. Xã Sơn Xuân
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Nguyễn Văn Lợi

01659.133.105

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Kim Yến


06. Xã Sơn Long
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Đào Đức Hải

0914.157.767

Phó Chủ tịch

Kiều Thị Hạnh


07. Xã Sơn Định
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Nguyễn Minh Hoài

0982.023.938

Phó Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Thanh


08. Xã Sơn Hội
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Trần Ngọc Tây

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thanh Hà


09. Xã Phước Tân
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Phó Chủ tịch

Sô Minh Huấn

0946.066.649


10. Xã Cà Lúi
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Sô Minh Hương

0353.768.326

Phó Chủ tịch


11. Xã Sơn Phước
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

La Thanh Phục

0886.425.977


12. Xã Ea Chà Rang
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Lê Chăm Thư

Phó Chủ tịch

Kpá Hờ Phúc


13. Xã Suối Trai
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

KPă Y Hôn

0966.549.108

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Nhật Tảo


14. Xã Krông Pa
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Lê Văn Diễu

0962.331.337

Phó Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Thanh
Natural
VĂN BẢN MỚI

 • về việc thông báo chức danh và chữ ký của đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện Sơn Hòa
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 18/01/2021


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 04/2021 (từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 18/01/2021


 • Về việc phân bổ hóa chất sát trùng Benkocid để thực hiện " tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 12/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Hồ Thị Hà )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Lê Văn Sự )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Phạm Hùng Phước )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: nhà máy sản xuất phân bon Chim Yến ( Nguyễn Thị Mai )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 03/2021 (từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Hoàng Thị Mận )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 08/01/2021


 • về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Nguyễn Thị Kim Loan )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 08/01/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa