Hoạt động Hội, Đoàn thể, Cơ quan-ban ngành, Bảo trợ xã hội

Ban Đại diện HĐQT-NHCSXH tỉnh Phú Yên và huyện Sơn Hòa quan tâm hỗ trợ nguồn vốn mới- Đáp ứng nhu cầu vay vốn cho nhân dân


Cập nhật:  17/09/2021


Ban Đại diện HĐQT-NHCSXH tỉnh Phú Yên và huyện Sơn Hòa quan tâm hỗ trợ nguồn vốn mới- Đáp ứng nhu cầu vay vốn cho nhân dân

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho người dân có nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, cũng như hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp tục đi học, cho hộ gia đình có nguồn vốn xây dựng nhà ở, phát triển kinh tế hộ gia đình v.v,.. phần nào để bà con nhân dân có nguồn vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Ban Đại diện HĐQT-NHCSXH tỉnh Phú Yên và huyện đã quan tâm hỗ trợ nguồn vốn mới- Đáp ứng nhu cầu vay vốn cho nhân dân trên địa bàn huyện Sơn Hòa.

Tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Phú Yên và huyện Sơn Hòa; đã phân bổ nguồn vốn cho NHCSXH huyện Sơn Hòa số tiền: 26,8 tỷ đồng, Trong đó: Nguồn vốn trung ương: 22,8 tỷ đồng; Nguồn vốn UBND tỉnh: 2 tỷ đồng; Nguồn vốn UBND huyện: 2 tỷ đồng; được biết đây là nguồn vốn tăng trưởng.

Qua đó, đến ngày 15/9/2021, NHCSXH huyện Sơn Hòa đã giải ngân được 23 tỷ đồng cho gần 600 hộ vay. Cụ thể: cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo 4 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo số tiền 5,8 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ hộ mới thoát nghèo sẽ đạt được tiêu chí thoát nghèo bền vững; cho vay giải quyết việc làm hơn 9 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương 5 tỷ đồng và nguồn vốn địa phương hơn 4 tỷ đồng; cho vay giải quyết về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2 tỷ đồng; cho vay vốn sản xuất kinh doanh-vùng khó khăn 2 tỷ 950 triệu đồng và cho vay Nhà ở xã hội 3 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn Phó GĐ chi nhánh NHCSXH huyện NHCSXH cho biết: Ngân hàng CSXH huyện đã và đang tập trung giải ngân nguốn vốn nói trên, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản sản xuất; giải quyết việc làm; chi phí học tập học sinh, sinh viên… góp phần làm giảm khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Dự kiến đến cuối tháng 9 này sẽ giải ngân hết 100% số tiền từ nguồn này.

Hương Quế


Tin liên quan


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 08/10/2021


 • về việc phân bổ vắc xin phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 05/10/2021


 • về việc ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đình An tại cuộc họp lấy ý kiến góp ý Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân thị trấn Củng Sơn
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 27/09/2021


 • về việc thông báo lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện ( từ ngày 27/9/2021 đến ngày 10/10/2021 )
  Loại: Văn bản về Virus nCoV
  Ngày ban hành: 27/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( UBND xã Sơn Hà )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Vũ Văn Sĩ )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Tống Văn Phúc )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phan Ngọc Tuấn )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phạm Thị Luyến )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phạm Tân )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa