Hoạt động cơ sở

Hội đồng nhân dân xã Sơn Nguyên tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa VIII


Cập nhật:  05/01/2021


Hội đồng nhân dân xã Sơn Nguyên tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa VIII

Sáng ngày 29/12, Hội đồng nhân dân xã Sơn Nguyên tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021.

Hình ảnh tại kỳ họp

Tại kỳ họp, UBND xã Sơn Nguyên đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi tài chính ngân sách năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Thường trực Hội đồng nhân dân xã thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12; UBMTTQVN xã thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND. Theo đó, trong năm 2020, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sơn Nguyên đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác và sử dụng tốt mọi nguồn lực, chính vì thế, nhiều chỉ tiêu cơ bản đề ra đạt và vượt. Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng toàn xã trên 2.300 hecta; thu ngân sách trên 400 triệu đồng; giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5/5 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu.

Các đại biểu tham gia kỳ họp

Trong năm 2021, xã Sơn Nguyên sẽ tích cực vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương; đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thực hiện tiết kiệm chi; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi phá rừng làm nương rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Qua đó phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như: tổng diện tích gieo trồng trên 2.400 hecta; đàn bò 980 con; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5%; 97% gia đình đạt văn hóa.

Kỳ họp thứ 12, HĐND xã Sơn Nguyên khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua 3 Nghị quyết.

NGỌC TÂN


Tin liên quan


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • về việc thông báo chức danh và chữ ký của đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện Sơn Hòa
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 18/01/2021


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 04/2021 (từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 18/01/2021


 • Về việc phân bổ hóa chất sát trùng Benkocid để thực hiện " tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 12/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Hồ Thị Hà )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Lê Văn Sự )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Phạm Hùng Phước )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: nhà máy sản xuất phân bon Chim Yến ( Nguyễn Thị Mai )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 03/2021 (từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Hoàng Thị Mận )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 08/01/2021


 • về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Nguyễn Thị Kim Loan )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 08/01/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa