GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC TIN TỨC - SỰ KIỆN VĂN BẢN CỦA HUYỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LỊCH CÔNG TÁC
SỐ NGƯỜI ONLINE
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB


VB chỉ đạo của HĐND
Văn bản chỉ đạo của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

SttTiêu đềNội dungDownload
1
V/v gửi đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện.
Số hiệu văn bản: 20/HĐND
Ngày ban hành: 08/06/2018
HyperLink HyperLink
2
Về việc giám sát công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa năm 2016-2017
Số hiệu văn bản: 06/KH-HĐND
Ngày ban hành: 08/06/2018
HyperLink HyperLink
3
V/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X
Số hiệu văn bản: 19/HĐND
Ngày ban hành: 07/06/2018
HyperLink HyperLink
4
Kết luận của Đ/c Phó Chủ tịch HĐND huyện tại Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 08/TB-HĐND
Ngày ban hành: 31/05/2018
HyperLink HyperLink
5
V/v chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện và truy cập trang web: http://ubndsonhoa.vnptioffice.vn để nhận tài liệu kỳ họp HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 17/HĐND
Ngày ban hành: 30/05/2018
HyperLink HyperLink
6
V/v phân công nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 07/TB-HĐND
Ngày ban hành: 30/05/2018
HyperLink HyperLink
7
V/v đề nghị cho ý kiến Về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 12/HĐND
Ngày ban hành: 22/05/2018
HyperLink HyperLink
8
Lịch giám sát của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 06/TB-HĐND
Ngày ban hành: 21/05/2018
HyperLink HyperLink
9
Về việc thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa giai đoạn 2016-2017
Số hiệu văn bản: 06/QĐ-HĐND
Ngày ban hành: 09/05/2018
HyperLink HyperLink
10
V/v thay đổi Lịch giám sát
Số hiệu văn bản: 09/HĐND
Ngày ban hành: 02/05/2018
HyperLink HyperLink
11
V/v đề nghị bổ sung báo cáo giám sát
Số hiệu văn bản: 08/HĐND
Ngày ban hành: 02/05/2018
HyperLink HyperLink
12
Kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện tại Hội nghị sơ kết hoạt động của Thường trực HĐND huyện và giao ban Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I/2018
Số hiệu văn bản: 04/TB-HĐND
Ngày ban hành: 24/04/2018
HyperLink HyperLink
13
Lịch khảo sát của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 03/TB-HĐND
Ngày ban hành: 23/04/2018
HyperLink HyperLink
14
Lịch giám sát việc bố trí các chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và thôn khu phố trên địa bàn huyện từ năm 2015-2017
Số hiệu văn bản: 04/TB-HĐND
Ngày ban hành: 15/04/2018
HyperLink HyperLink
15
Thành lập Đoàn Giám sát về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em đối với bậc học mầm non trên địa bàn huyện, năm học 2017-2018
Số hiệu văn bản: 05/QĐ-HĐND
Ngày ban hành: 30/03/2018
HyperLink HyperLink
16
Giám sát về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em đối với bậc học mầm non trên địa bàn huyện, năm học 2017-2018
Số hiệu văn bản: 05/KH-HĐND
Ngày ban hành: 30/03/2018
HyperLink HyperLink
17
Phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn Giám sát giám sát về chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với bậc học mầm non trên địa bàn huyện, năm học 2017-2018
Số hiệu văn bản: 02/TB-HĐND
Ngày ban hành: 30/03/2018
HyperLink HyperLink
18
Thành lập đoàn giám sát việc bố trí các chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và thôn khu phố trên địa bàn huyện từ năm 2015 – 2017
Số hiệu văn bản: 04/QĐ-HĐND
Ngày ban hành: 27/03/2018
HyperLink HyperLink
19
Giám sát việc bố trí các chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và thôn khu phố trên địa bàn huyện từ năm 2015 – 2017
Số hiệu văn bản: 04/KH-BPC
Ngày ban hành: 27/03/2018
HyperLink HyperLink
20
Thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa giai đoạn 2016-2017
Số hiệu văn bản: 03/QĐ-HĐND
Ngày ban hành: 27/03/2018
HyperLink HyperLink
123456


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 25 từ ngày 18/6 đến ngày 22/6/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 19/06/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 25 (Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 18/06/2018


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 24 từ ngày 11/6 đến ngày 15/6/2018
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 12/06/2018


 • V/v gửi đề nghị, kiến nghị giám sát của HĐND huyện.
  Loại: VB HĐND
  Ngày ban hành: 08/06/2018


 • Về việc giám sát công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa năm 2016-2017
  Loại: VB HĐND
  Ngày ban hành: 08/06/2018


 • V/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X
  Loại: VB HĐND
  Ngày ban hành: 07/06/2018


 • BC KQ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kh6 và KL của chủ tọa tại kh6 HĐND huyện khóa X
  Loại: Công văn
  Ngày ban hành: 04/06/2018


 • Thỏa thuận vị trí, hướng tuyến công trình phát triển tuyến ống cấp nước cho khu vực Suối Bạc 1,2
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 04/06/2018


 • Phối hợp xây dựng báo cáo kq thực hiện chính sách dân tộc, miền núi 6 tháng đầu năm 2018
  Loại: Công văn
  Ngày ban hành: 04/06/2018


 • Kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn huyện
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 04/06/2018

 • ĐIỂM TIN THỜI SỰ BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa