Hoạt động cơ sở

Hội đồng nhân dân xã Sơn Phước tổ chức kỳ họp thứ II


Cập nhật:  20/09/2021


Hội đồng nhân dân xã Sơn Phước tổ chức kỳ họp thứ II

Sáng ngày 17/09, Hội đồng nhân dân xã Sơn Phước tổ chức kỳ họp thứ II khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, UBND xã Sơn Phước trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện thu-chi ngân sách trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND xã báo cáo tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; tờ trình về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2022. UBMTTQVN xã thông báo về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sơn Phước đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác và sử dụng tốt mọi nguồn lực. Chính vì thế, một số chỉ tiêu cơ bản đề ra đạt và vượt. Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng toàn xã 2.070ha; tổng đàn bò 1.355 con; thu ngân sách địa phương gần 100 triệu đồng; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tuyển quân đạt 100%.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, xã Sơn Phước sẽ tích cực vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng,vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương; áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện tốt các giải pháp về giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; quản lý chặt chẽ công dân về từ vùng dịch; thực hiện nguyên tắt 5K và triển khai kế hoạch tiêm văc xin phòng bệnh kịp thời.

Kỳ họp thứ II, HĐND xã Sơn Phước khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 4 Nghị quyết với các nội dung về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2022; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020.

NGỌC TÂN


Tin liên quan


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 08/10/2021


 • về việc phân bổ vắc xin phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 05/10/2021


 • về việc ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đình An tại cuộc họp lấy ý kiến góp ý Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân thị trấn Củng Sơn
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 27/09/2021


 • về việc thông báo lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện ( từ ngày 27/9/2021 đến ngày 10/10/2021 )
  Loại: Văn bản về Virus nCoV
  Ngày ban hành: 27/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( UBND xã Sơn Hà )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Vũ Văn Sĩ )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Tống Văn Phúc )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phan Ngọc Tuấn )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phạm Thị Luyến )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phạm Tân )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa