GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC TIN TỨC - SỰ KIỆN VĂN BẢN CỦA HUYỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LỊCH CÔNG TÁC
SỐ NGƯỜI ONLINE
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB


Kinh tế - Chính trị

HĐND huyện: Nhìn lại một năm hoạt động


Cập nhật:  20/12/2018


HĐND huyện: Nhìn lại một năm hoạt động

Năm 2018 là năm thứ ba hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021, trên cơ sở Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương ban hành các Nghị quyết sát với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động khắc phục khó khăn, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò, vị thế của cơ quan dân cử; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.

Nâng cao chất lượng các kỳ họp

Trong năm 2018, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa X (là kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) diễn ra trong 02 ngày 19-20/7/2018; tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, thảo luận các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND huyện và các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp. Đồng thời thống nhất thông qua 14 Nghị quyết quan trọng, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ý kiến, kiến nghị của cử trị xã Sơn Hà

Ngoài ra, trong năm, Thường trực HĐND huyện đã chủ trì, tổ chức thành công các phiên họp định kỳ hàng tháng theo chức năng, nhiệm vụ, quy định như: tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 6, thứ 7 HĐND huyện khóa X; họp định kỳ đánh giá công tác hàng tháng của Thường trực HĐND huyện; họp liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, thứ 8 HĐND huyện khóa X. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thường trực HĐND huyện tổ chức các cuộc họp bàn một số nội dung giám sát chuyên đề.

Để các kỳ họp diễn ra đạt kết quả, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung đáp ứng yêu cầu, đúng quy định của pháp luật. Nội dung kỳ họp được thống nhất trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Huyện ủy và nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, những vấn đề quan trọng được cử tri và nhân dân trong huyện quan tâm.

Các nội dung trình kỳ họp được UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, cơ bản đáp ứng về nội dung và đảm bảo thời gian. Các Ban HĐND huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Để đảm bảo tính toàn diện, hệ thống của các nội dung thẩm tra, các Ban HĐND huyện đã tích cực tổ chức khảo sát thực tế về những vấn đề sẽ thẩm tra, do vậy, chất lượng báo cáo thẩm tra được nâng lên, thể hiện rõ quan điểm, tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin để đại biểu thảo luận, quyết định.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp, thảo luận tích cực đối với các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Kỳ họp thường kỳ đã dành 1 buổi tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm; đồng thời duy trì đường dây điện thoại trực để tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri tại các địa phương.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp để thông qua đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, được đại biểu thống nhất cao.

Chú trọng nội dung, hiệu quả giám sát

Trong năm 2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề: giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện giai đoạn 2016-2017; giám sát chuyên đề về việc công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng huyện giai đoạn 2016-2017; giám sát công tác quản lý, điều hành chính quyền một số xã trên địa bàn huyện. Qua giám sát Thường trực HĐND huyện nhận thấy những kết quả đạt được và một số tồn tại hạn chế, từ đó đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Bà Phan Thị Hà Phước- Phó ban VHXH HĐND tỉnh báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

Với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Thường trực HĐND huyện thường xuyên giám sát các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND huyện. Qua giám sát nhận thấy năm 2018, UBND huyện đã có nhiều cố gắng tập trung chỉ đạo, điều hành các cấp, ngành thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018. Theo đó, Năm 2018, Sơn Hòa có 14/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như: Tốc độ tăng tưởng kinh tế 15,47%, tăng 3,3% so với KH; Tổng diện tích gieo trồng đạt 27.845 ha, đạt trên 100% so với KH; Tổng đàn bò đạt 20.832 con, đạt hơn 100% so với KH; Trồng rừng tập trung trên 2.118 ha, đạt xấp xỉ 163% so với KH; Tổng thu ngân sách địa phương dự kiến đạt 50 tỷ 700 triệu đồng, đạt gần 112% so với KH; Giải quyết việc làm mới cho 1.700 lao động. Tỷ lệ Trẻ em SDD giảm còn 12,59%; Giữ vữngđạt chuẩn quốc ia về y tế xã; Giảm mức giảm sinh 0,51‰; Giữ vững đạt chuẩn PCGD-xóa mù chữ ; Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế chiếm 91% dân số, đạt 100% KH. Công tác tuyển quân đạt 100% KH...

Tăng cường tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư

Trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa X, Thường trực HĐND huyện phối hợp Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các Ban HĐND huyện, Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn tổ chức cho các vị đại biểu HĐND huyện tiến hành tiếp xúc cử tri: Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 từ ngày 11 đến ngày 14/6/2018. Có 22/30 vị Đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp xúc tại 14 điểm, có 995 lượt cử tri tham dự với 128 lượt ý kiến phát biểu; Kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 có 28/28 vị Đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp xúc tại 14 điểm, Có 802 lượt cử tri tham dự với 63 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến, kiến nghị đã được chuyển đến cơ quan thẩm quyền giải quyết.

Trong năm 2018, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định của pháp luật, kết quả tiếp 01 lượt công dân. Tiếp nhận 01 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển cơ quan thẩm quyền giải quyết.

Đối với hoạt động của HĐND cấp xã, thị trấn, Năm qua, HĐND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương: hoạt động giám sát thường xuyên trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP; tiếp công dân; tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND được thực hiện thường xuyên, đầy đủ; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được kịp thời, nghiêm túc và có chất lượng; công tác phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND giữa năm 2018 được chuẩn bị chu đáo, có nhiều tiến bộ, nhiều ý kiến của cử tri có chất lượng hơn các kỳ họp trước.

Cử tri xã Cà Lúi ý kiến, kiến nghị về chế độ phụ cấp không chuyên trách với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 8

Những kết quả mà HĐND các cấp huyện Sơn Hòa đạt được trong năm qua đã góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh của huyện Sơn Hòa. Cùng với việc thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm còn tồn tại sẽ là bài học kinh nghiệm cho các đại biểu HĐND huyện Sơn Hòa tong thời gian tới thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, là cầu nối của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Hồng Linh


Tin liên quan


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 20, từ ngày 13/5 đến ngày 17/5/2019
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 13/05/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 20 (Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 13/05/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 19, từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 06/05/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 18, từ ngày 29/4 đến ngày 04/5/2019
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 29/04/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 17, từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 22/04/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 16 (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 15/04/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 16, từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2019
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 15/04/2019


 • Về việc dạy nghề ngắn hạn huyện Sơn Hòa năm 2019.
  Loại: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 10/04/2019


 • Về việc triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn thư, lưu trữ năm 2019.
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 10/04/2019


 • Về việc thông báo thời gian treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ dịp giỗ tổ Hùng Vương ( 10/3 âm lịch), kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), Ngày quốc tế Lao động ( 01/5 )
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 10/04/2019

 • ĐIỂM TIN THỜI SỰ BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa