Quốc phòng - An ninh

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên


Cập nhật:  22/12/2020


Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Sáng ngày 17/12, UBND huyện Sơn Hòa tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên.

Tại lớp tập huấn, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Trưởng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được quán triệt 13 chuyên đề gồm: Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên; Nghị định số 72 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; Nghị định số 02 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ; Nghị định số 03 của Chính phủ quy định việc huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; các Nghị định của Chính phủ quy định danh mục, phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; chế độ, chính sách với xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên...

Hình ảnh tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, giúp các đại biểu nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên và các quy định có liên quan. Từ đó làm cơ sở để UBND huyện Sơn Hòa chỉ đạo, triển khai thực hiện các luật đảm bảo đồng bộ, thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

NGỌC TÂN


Tin liên quan


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • về việc thông báo chức danh và chữ ký của đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện Sơn Hòa
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 18/01/2021


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 04/2021 (từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 18/01/2021


 • Về việc phân bổ hóa chất sát trùng Benkocid để thực hiện " tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 12/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Hồ Thị Hà )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Lê Văn Sự )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Phạm Hùng Phước )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: nhà máy sản xuất phân bon Chim Yến ( Nguyễn Thị Mai )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 03/2021 (từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Hoàng Thị Mận )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 08/01/2021


 • về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Nguyễn Thị Kim Loan )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 08/01/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa