GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC TIN TỨC - SỰ KIỆN VĂN BẢN CỦA HUYỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LỊCH CÔNG TÁC
SỐ NGƯỜI ONLINE
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB


Nông thôn mới

Một số giải pháp cho xây dựng Nông thôn mới ở các xã khó khăn


Cập nhật:  03/11/2016


Một số giải pháp cho xây dựng Nông thôn mới ở các xã khó khăn

Qua giai đoạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) từ 2010-2015, nhìn chung bộ mặt nông thôn trên cả nước đã có nhiều khởi sắc rõ rệt. Tuy nhiên, vấn đề xây dựng NTM ở các xã khó khăn, xã miền núi vẫn là một bài toán khó.

Vì sao vẫn chưa thoát nghèo?

Nguyên nhân của thực trạng xây dựng NTM ở các xã khó khăn chưa có nhiều cải thiện tích cực có thể kể đến nhiều yếu tố. Trong đó, có thể kể đến điểm xuất phát thấp dẫn đến việc tổ chức phát triển sản xuất, tạo sinh kế để nâng cao thu nhập cho người dân rất khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao và theo chuẩn mới sẽ còn cao hơn; sự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người nghèo, hộ nghèo là nhân tố quyết định thành công của công cuộc xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên, phần lớn hộ nghèo thiếu vốn, thậm chí việc tiếp thu kiến thức kinh tế, kỹ thuật của một bộ phận không ít còn thụ động, thiếu năng lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Số hộ thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo hàng năm còn rất cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững.

Nhiều hộ gia đình còn quen với tập quán thả rông gia súc, gia cầm, chuồng trại chưa đảm bảo và thiếu đầu tư thức ăn trong chăn nuôi dẫn đến hiệu quả chăn nuôi chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, các kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng trong cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao đã được tập huấn, chuyển giao nhưng một bộ phận người nghèo chưa mạnh dạn áp dụng vào thực tế.

Thực tế cũng cho thấy, tập quán sản xuất của người dân khu vực miền núi còn lạc hậu, diện tích đất canh tác ít, chủ yếu là đất đồi rừng, khó sản xuất. Bên cạnh đó, việc sản xuất ở một số vùng còn mang tính tự phát, làm theo phong trào, chưa có nhiều mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, kinh tế trang trại phát triển chưa tương xứng cao. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn xã không nhiều, quy mô không lớn nên khả năng thu hút lao động, tạo nguồn thu ngân sách, mức độ cạnh tranh không cao nên việc giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân không dễ khắc phục trong “một sớm một chiều”.

Bên cạnh khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa cũng là một trong những tiêu chí nan giải khi thực hiện xây dựng NTM ở các xã miền núi. Đây có thể được xem là bài toán khó đối với các xã miền núi trong việc đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất văn hóa đạt chuẩn, bởi bên cạnh việc cần quỹ đất xây dựng và nguồn vốn đầu tư lớn, cần sự quan tâm của địa phương trong việc đưa cơ sở vật chất văn hóa này vào khai thác, sử dụng phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Một số giải pháp

Theo ý kiến của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, thực tế tình hình triển khai thành công xây dựng NTM trên địa bàn cả nước, nhất là ở các xã khó khăn cho thấy, rất cần chú ý đến giải pháp hàng đầu là vai trò chỉ đạo, cách thức tổ chức, sự định hướng và nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ xã; vai trò chủ động và tích cực tham gia của cộng đồng dân cư địa phương trong quá trình xây dựng NTM.

Đối với các xã khó khăn, nhất là ở các địa phương có nguồn thu ngân sách tại chỗ thấp, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương thì việc phấn đấu đạt chuẩn đủ 19 tiêu chí trong 5 năm tới là khó khả thi. Do vậy, cần xác định mục tiêu phù hợp với các xã khó khăn để tạo động lực cho các xã vươn lên, từng bước vượt qua tâm lý ỷ lại, thụ động, trông chờ hoàn toàn vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Thêm nữa, cũng cần có những điều chỉnh về cách làm, cơ chế, chính sách để thực sự đảm bảo vai trò chủ thể của người dân nông thôn và cộng đồng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, hướng tới sự phát triển hài hòa, bền vững.

Mặt khác, cần thống nhất mục tiêu của Chương trình giảm nghèo và Chương trình xây dựng Nông thôn mới, cả hai chương trình cần nhằm thực hiện một mục tiêu chung. Đối với các xã khó khăn, cần tập trung ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực: phát triển sản xuất, tạo sinh kế để nâng cao thu nhập, giảm nghèo, nâng cao dân trí, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, đường giao thông đến thôn, đường lâm sinh, trường học, nước sinh hoạt.

Thêm vào đó, rất cần chú trọng đến công tác rà soát, đánh giá kết quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của các chương trình đã đầu tư ở miền núi. Phát triển sản xuất, tạo sinh kế vẫn là nhiệm vụ quan trọng ở các xã đặc biệt khó khăn trong giai đoạn tới.

Mặt khác, cần tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên, sâu rộng, thiết thực với nhiều hình thức khác nhau trong mọi tầng lớp nhân dân, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, cộng đồng thôn trong quá trình xây dựng NTM tại địa bàn. Lấy nội lực là căn bản, hiểu kỹ nội dung, phương pháp, cách làm, tự tin đứng lên làm chủ, tự giác tham gia và sáng tạo trong tổ chức thực hiện với phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn”.

Các xã cần có sự chủ động trong việc ưu tiên triển khai thực hiện các tiêu chí dễ, cần ít kinh phí, không nên trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn phân bổ từ cấp trên. Cần có sự phân công rõ ràng, cụ thể cho từng cán bộ, tổ chức trong việc chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM, từ đó góp phần đưa các xã miền núi khó khăn rút ngắn khoảng cách với các xã miền xuôi trên lộ trình xây dựng NTM.

Ngoài ra, các giải pháp tiếp tục triển khai, nhân rộng một số mô hình có hiệu quả giúp người dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, khuyến khích tham gia cải thiện khoa học kỹ thuật trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi là điều cần thiết. Chủ động nguồn cây, con giống và trang thiết bị hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp từ các nguồn, định hướng đầu ra của sản phẩm nông nghiệp về giá cả, thị trường, tiêu thụ sản phẩm tạo ra sự an tâm, ổn định cho hộ sản xuất, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân, cải thiện bộ mặt khu vực nông thôn miền núi./.

Hồng Linh (tổng hợp từ tạp chí ĐCSVN)


Tin liên quan


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 20, từ ngày 13/5 đến ngày 17/5/2019
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 13/05/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 20 (Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 13/05/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 19, từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 06/05/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 18, từ ngày 29/4 đến ngày 04/5/2019
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 29/04/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 17, từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 22/04/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 16 (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)
  Loại: Lịch công tác HĐND
  Ngày ban hành: 15/04/2019


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 16, từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2019
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 15/04/2019


 • Về việc dạy nghề ngắn hạn huyện Sơn Hòa năm 2019.
  Loại: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 10/04/2019


 • Về việc triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn thư, lưu trữ năm 2019.
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 10/04/2019


 • Về việc thông báo thời gian treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ dịp giỗ tổ Hùng Vương ( 10/3 âm lịch), kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), Ngày quốc tế Lao động ( 01/5 )
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 10/04/2019

 • ĐIỂM TIN THỜI SỰ BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa