Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện

SttTiêu đềDownload
1
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 04/2021 (từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 18/01/2021
HyperLink
2
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 03/2021 (từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 11/01/2021
HyperLink
3
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 02/2021 (từ ngày 04/01 đến ngày 08/01/2021)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 04/01/2021
HyperLink
4
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 53/2020 (từ ngày 28/12 đến ngày 01/01/2021)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 28/12/2020
HyperLink
5
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 52/2020 (từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 21/12/2020
HyperLink
6
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 51/2020 (từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 14/12/2020
HyperLink
7
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 50/2020 (từ ngày 07/12 đến ngày 11/12/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 07/12/2020
HyperLink
8
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 49/2020 (từ ngày 30/11 đến ngày 04/12/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 30/11/2020
HyperLink
9
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 48/2020 (từ ngày 23/11 đến ngày 27/11/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 23/11/2020
HyperLink
10
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 47/2020 (từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 16/11/2020
HyperLink
11
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 46/2020 (từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 09/11/2020
HyperLink
12
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 45/2020 (từ ngày 02/11 đến ngày 06/11/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 02/11/2020
HyperLink
13
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 44/2020 (từ ngày 26/10 đến ngày 30/10/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 26/10/2020
HyperLink
14
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 43/2020 (từ ngày 19/10 đến ngày 23/10/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 19/10/2020
HyperLink
15
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 42/2020 (từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 12/10/2020
HyperLink
16
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 41/2020 (từ ngày 05/10 đến ngày 10/10/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 05/10/2020
HyperLink
17
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 40/2020 (từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 28/09/2020
HyperLink
18
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 39/2020 (từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 21/09/2020
HyperLink
19
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 38/2020 (từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 14/09/2020
HyperLink
20
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 37/2020 (từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 07/09/2020
HyperLink
12345678910


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • về việc thông báo chức danh và chữ ký của đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện Sơn Hòa
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 18/01/2021


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 04/2021 (từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 18/01/2021


 • Về việc phân bổ hóa chất sát trùng Benkocid để thực hiện " tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 12/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Hồ Thị Hà )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Lê Văn Sự )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Phạm Hùng Phước )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: nhà máy sản xuất phân bon Chim Yến ( Nguyễn Thị Mai )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 03/2021 (từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Hoàng Thị Mận )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 08/01/2021


 • về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Nguyễn Thị Kim Loan )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 08/01/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa