Các văn bản về Virus nCoV
Các văn bản về Virus nCoV
Tình hình Virus nCoV mới nhất

SttTiêu đềDownload
1
về việc thông báo lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện ( từ ngày 27/9/2021 đến ngày 10/10/2021 )
Số hiệu văn bản: 629/TB-UBND
Ngày ban hành: 27/09/2021
HyperLink
2
về việc thông báo lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện ( từ ngày 13/9/2021 đến ngày 26/9/2021 )
Số hiệu văn bản: 602/TB-UBND
Ngày ban hành: 12/09/2021
HyperLink
3
Báo cáo thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 08 giờ ngày 06/9/2021
Số hiệu văn bản: 02/BC-TTCH
Ngày ban hành: 06/09/2021
HyperLink
4
Báo cáo thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 08 giờ ngày 05/9/2021
Số hiệu văn bản: 445/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 05/09/2021
HyperLink
5
Báo cáo thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 19 giờ ngày 05/9/2021
Số hiệu văn bản: 01/BC-TTCH
Ngày ban hành: 05/09/2021
HyperLink
6
Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid ngày 05/9/2021 địa bàn huyện Sơn Hòa
Số hiệu văn bản: 01/BC-TTCH
Ngày ban hành: 05/09/2021
HyperLink
7
Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid ngày 04/9/2021 địa bàn huyện Sơn Hòa
Số hiệu văn bản: 73/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 04/09/2021
HyperLink
8
Báo cáo thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 19 giờ ngày 04/9/2021
Số hiệu văn bản: 444/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 04/09/2021
HyperLink
9
Báo cáo thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 08 giờ ngày 04/9/2021
Số hiệu văn bản: 441/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 04/09/2021
HyperLink
10
Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid ngày 03/9/2021 địa bàn huyện Sơn Hòa
Số hiệu văn bản: 72/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 03/09/2021
HyperLink
11
Báo cáo thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 19 giờ ngày 03/9/2021
Số hiệu văn bản: 440/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 03/09/2021
HyperLink
12
Báo cáo thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 08 giờ ngày 03/9/2021
Số hiệu văn bản: 437/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 03/09/2021
HyperLink
13
Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid ngày 02/9/2021 địa bàn huyện Sơn Hòa
Số hiệu văn bản: 71/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 02/09/2021
HyperLink
14
Báo cáo thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 19 giờ ngày 02/9/2021
Số hiệu văn bản: 436/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 02/09/2021
HyperLink
15
Báo cáo thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 08 giờ ngày 02/9/2021
Số hiệu văn bản: 434/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 02/09/2021
HyperLink
16
Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid ngày 01/9/2021 địa bàn huyện Sơn Hòa
Số hiệu văn bản: 70/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 01/09/2021
HyperLink
17
Báo cáo thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 19 giờ ngày 01/9/2021
Số hiệu văn bản: 433/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 01/09/2021
HyperLink
18
Báo cáo thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 08 giờ ngày 01/9/2021
Số hiệu văn bản: 431/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 01/09/2021
HyperLink
19
Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid ngày 31/8/2021 địa bàn huyện Sơn Hòa
Số hiệu văn bản: 69/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 31/08/2021
HyperLink
20
Báo cáo thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 19 giờ ngày 31/8/2021
Số hiệu văn bản: 430/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 31/08/2021
HyperLink
12345678910...>>


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 08/10/2021


 • về việc phân bổ vắc xin phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 05/10/2021


 • về việc ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đình An tại cuộc họp lấy ý kiến góp ý Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân thị trấn Củng Sơn
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 27/09/2021


 • về việc thông báo lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện ( từ ngày 27/9/2021 đến ngày 10/10/2021 )
  Loại: Văn bản về Virus nCoV
  Ngày ban hành: 27/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( UBND xã Sơn Hà )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Vũ Văn Sĩ )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Tống Văn Phúc )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phan Ngọc Tuấn )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phạm Thị Luyến )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phạm Tân )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa