VB chỉ đạo của HĐND
Văn bản chỉ đạo của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

SttTiêu đềDownload
1
V/v thống nhất cho tổ chức kỳ họp bất thường HĐND xã Ea Chà Rang khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 09/HĐND
Ngày ban hành: 19/03/2020
HyperLink
2
Về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/03/2020
HyperLink
3
Về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/03/2020
HyperLink
4
V/v rà soát, báo cáo tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay trên địa bàn huyện.
Số hiệu văn bản: 07/HĐND
Ngày ban hành: 09/03/2020
HyperLink
5
Công tác năm 2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 03/KH-HĐND
Ngày ban hành: 18/02/2020
HyperLink
6
Công tác năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 02/KH-HĐND
Ngày ban hành: 13/02/2020
HyperLink
7
Giám sát chuyên đề năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 01/CTr-HĐND
Ngày ban hành: 13/02/2020
HyperLink
8
Kết luận và chỉ đạo của Đ/c Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa X.
Số hiệu văn bản: 01/TB-HĐND
Ngày ban hành: 10/02/2020
HyperLink
9
Rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 03/BC-HĐND
Ngày ban hành: 31/01/2020
HyperLink
10
Công tác năm 2020 của Thường trực HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 01/KH-HĐND
Ngày ban hành: 31/01/2020
HyperLink
11
V/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa X
Số hiệu văn bản: 01/HĐND
Ngày ban hành: 03/01/2020
HyperLink
12
Kết quả giám sát công tác quản lý chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất cấp Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện
Số hiệu văn bản: 38/BC-HĐND
Ngày ban hành: 31/12/2019
HyperLink
13
Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc thực hiện Kết luận của Chủ tọa tại các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay”
Số hiệu văn bản: 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/12/2019
HyperLink
14
Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện Sơn Hòa Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 18/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/12/2019
HyperLink
15
Về việc tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Ngành nông nghiệp huyện Sơn Hòa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số hiệu văn bản: 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/12/2019
HyperLink
16
BC thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện Sơn Hòa
Số hiệu văn bản: 34/BC-HĐND
Ngày ban hành: 16/12/2019
HyperLink
17
BC thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Sơn Hoà
Số hiệu văn bản: 32/BC- HĐND
Ngày ban hành: 13/12/2019
HyperLink
18
V/v Phân công thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện
Số hiệu văn bản: 70/HĐND
Ngày ban hành: 13/11/2019
HyperLink
19
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa X
Số hiệu văn bản: 25/BC-HĐND
Ngày ban hành: 13/11/2019
HyperLink
20
Kết luận của Đ/c Chủ tịch HĐND huyện tại Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Sơn Hoà khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu văn bản: 15/TB-HĐND
Ngày ban hành: 30/10/2019
HyperLink
12345678910...>>


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 08/10/2021


 • về việc phân bổ vắc xin phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 05/10/2021


 • về việc ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đình An tại cuộc họp lấy ý kiến góp ý Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân thị trấn Củng Sơn
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 27/09/2021


 • về việc thông báo lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện ( từ ngày 27/9/2021 đến ngày 10/10/2021 )
  Loại: Văn bản về Virus nCoV
  Ngày ban hành: 27/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( UBND xã Sơn Hà )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Vũ Văn Sĩ )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Tống Văn Phúc )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phan Ngọc Tuấn )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phạm Thị Luyến )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phạm Tân )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa