VBPQ
Natural
VĂN BẢN MỚI

  • về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021
    Loại: Thông báo
    Ngày ban hành: 08/10/2021


  • về việc phân bổ vắc xin phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục
    Loại: Thông báo
    Ngày ban hành: 05/10/2021


  • về việc ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đình An tại cuộc họp lấy ý kiến góp ý Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân thị trấn Củng Sơn
    Loại: Thông báo
    Ngày ban hành: 27/09/2021


  • về việc thông báo lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện ( từ ngày 27/9/2021 đến ngày 10/10/2021 )
    Loại: Văn bản về Virus nCoV
    Ngày ban hành: 27/09/2021


  • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( UBND xã Sơn Hà )
    Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
    Ngày ban hành: 22/09/2021


  • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Vũ Văn Sĩ )
    Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
    Ngày ban hành: 22/09/2021


  • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Tống Văn Phúc )
    Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
    Ngày ban hành: 22/09/2021


  • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phan Ngọc Tuấn )
    Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
    Ngày ban hành: 22/09/2021


  • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phạm Thị Luyến )
    Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
    Ngày ban hành: 22/09/2021


  • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phạm Tân )
    Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
    Ngày ban hành: 22/09/2021

  • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
    •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
    •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa