Kinh tế - Chính trị

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hòa tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021


Cập nhật:  25/12/2020


Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hòa tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Chiều ngày 23/12, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Đặc biệt tham mưu Huyện ủy thực hiện tốt việc chỉ đạo các ngành liên quan và cấp cơ sở tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, qua đó ổn định tình tư tưởng và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội các TCCS đảng và tuyên truyền sâu rộng về kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai đảm bảo đúng kế hoạch. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM. Đã tổ chức triển khai việc học tập Nghị quyết, quán triệt chuyên đề năm 2020 cho toàn thể cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên và cán bộ, công chức ngoài đảng đạt hơn 84%. Các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức đã tích cực chuyển tải các chủ trương, NQ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống xã hội, tạo sự lan tỏa và đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phàn giữ vững ổn định tình hình tư tưởng, tập trung chăm lo xây dựng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân.

Ban Tuyên giáo hội nghị tổng kết công tác năm 2020 tại Hội trường Huyện ủy Sơn Hòa

Bước sang năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hòa tiếp tục tăng cường công tác dự báo, kịp thời chủ động tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo; trong đó chú trọng đẩy mạnh việc đổi mới nội dụng, phương thức hoạt động tuyên giáo theo hướng chủ động, tích cực, thuyết phục và hiệu quả; tiếp tục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai xây dựng mô hình cơ quan, đơn vị giuớ đỡ thôn, buôn đặc biệt khó khan và khó khăn, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bài cử đị biểu HĐND các cấp ( K. 2021-2026). Hướng dẫn, chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức tuyên truyền rộng rãi NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tăng cường công tác cung cấp thông tin, tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện...

H.Quế


Tin liên quan


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • về việc thông báo chức danh và chữ ký của đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện Sơn Hòa
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 18/01/2021


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 04/2021 (từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 18/01/2021


 • Về việc phân bổ hóa chất sát trùng Benkocid để thực hiện " tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 12/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Hồ Thị Hà )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Lê Văn Sự )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Phạm Hùng Phước )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: nhà máy sản xuất phân bon Chim Yến ( Nguyễn Thị Mai )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 03/2021 (từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Hoàng Thị Mận )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 08/01/2021


 • về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Nguyễn Thị Kim Loan )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 08/01/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa