Kinh tế - Chính trị

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021


Cập nhật:  22/12/2020


Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Chiều ngày 21/12, UBND huyện Sơn Hòa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Hình ảnh tại hội nghị

Theo đó, UBND huyện Sơn Hòa đề ra các giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 như: tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh tuyên truyền, hổ trợ tư vấn pháp luật về thuế để nâng cao sự hiểu biết và tính tự giác chấp hành trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước của người nộp thuế; các ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước một cách hiệu quả, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ dự toán được giao.

NGỌC TÂN


Tin liên quan


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • về việc thông báo chức danh và chữ ký của đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện Sơn Hòa
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 18/01/2021


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 04/2021 (từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 18/01/2021


 • Về việc phân bổ hóa chất sát trùng Benkocid để thực hiện " tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 12/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Hồ Thị Hà )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Lê Văn Sự )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án : nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến ( Phạm Hùng Phước )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: nhà máy sản xuất phân bon Chim Yến ( Nguyễn Thị Mai )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 03/2021 (từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 11/01/2021


 • về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Hoàng Thị Mận )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 08/01/2021


 • về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Nguyễn Thị Kim Loan )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 08/01/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa