Các văn bản về Virus nCoV
Các văn bản về Virus nCoV
Tình hình Virus nCoV mới nhất

SttTiêu đềDownload
1
Về việc thực hiện Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 của Văn phòng Chính phủ
Số hiệu văn bản: 870/UBND
Ngày ban hành: 25/09/2020
HyperLink
2
Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn huyện Sơn Hòa.
Số hiệu văn bản: 2159/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/09/2020
HyperLink
3
Về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Sơn Hòa.
Số hiệu văn bản: 03/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành: 09/09/2020
HyperLink
4
Về việc thực hiện Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
Số hiệu văn bản: 785/UBND
Ngày ban hành: 04/09/2020
HyperLink
5
Về việc thực hiện thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ.
Số hiệu văn bản: 775/UBND
Ngày ban hành: 01/09/2020
HyperLink
6
Về việc hỗ trợ công dân Phú Yên đang tạm trú tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dịch có nguyện vọng trở về tỉnh Phú Yên phòng, chống đại dịch COVID -19.
Số hiệu văn bản: 751a/UBND
Ngày ban hành: 28/08/2020
HyperLink
7
Về việc thực hiện Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 13/8/2020 của Văn phòng Chính phủ.
Số hiệu văn bản: 705/UBND
Ngày ban hành: 17/08/2020
HyperLink
8
Về việc thực hiện Thông bao số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
Số hiệu văn bản: 679/UBND
Ngày ban hành: 10/08/2020
HyperLink
9
Về việc triển khai kịp thời ứng dụng Bluezone để hổ trợ việc truy vết, tìm nguồn lây, khoanh vùng, cách ly,dập dịch ( Covid - 19 )
Số hiệu văn bản: 673/UBND
Ngày ban hành: 10/08/2020
HyperLink
10
Về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trương hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Số hiệu văn bản: 652/UBND
Ngày ban hành: 05/08/2020
HyperLink
11
Về việc thực hiện thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ.
Số hiệu văn bản: 651/UBND
Ngày ban hành: 05/08/2020
HyperLink
12
V/v thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ
Số hiệu văn bản: 645/UBND
Ngày ban hành: 31/07/2020
HyperLink
13
về việc thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19
Số hiệu văn bản: 633/UBND
Ngày ban hành: 29/07/2020
HyperLink
14
Về việc thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính Phủ.
Số hiệu văn bản: 621/UBND
Ngày ban hành: 27/07/2020
HyperLink
15
Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19
Số hiệu văn bản: 617/UBND
Ngày ban hành: 27/07/2020
HyperLink
16
Về việc thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.
Số hiệu văn bản: 375/UBND
Ngày ban hành: 12/05/2020
HyperLink
17
Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới.
Số hiệu văn bản: 351/UBND
Ngày ban hành: 04/05/2020
HyperLink
18
Về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP về Quy định việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Số hiệu văn bản: 67/KH-UBND
Ngày ban hành: 29/04/2020
HyperLink
19
Về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện.
Số hiệu văn bản: 330/UBND
Ngày ban hành: 23/04/2020
HyperLink
20
Về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Số hiệu văn bản: 303/UBND
Ngày ban hành: 15/04/2020
HyperLink
1234


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 15/2021 (từ ngày 05/4 đến ngày 09/4/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 05/04/2021


 • Lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện - Tuần thứ 14/2021 (từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 29/03/2021


 • lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện ( tuần thứ 13/2021, từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021 )
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 22/03/2021


 • Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện ( Tuần thứ 12/2021, từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021 )
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 15/03/2021


 • về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phan Đình Huy không đúng quy định trên địa bàn xã Ea chà rang, huyện Sơn Hòa
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 12/03/2021


 • Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện- Tô Phương Bắc tại Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 2 năm 2021
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • về việc thông báo nghỉ hưu đối với công chức ( Nguyễn Chạy )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • Về việc công bố, công khai thông tin tiếp nhận phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • Về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( ông: Nguyễn Thành Hưng )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 09/03/2021


 • Về việc nghỉ hưu đối với viên chức ( Bùi Văn Yên )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 09/03/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa