GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC TIN TỨC - SỰ KIỆN VĂN BẢN CỦA HUYỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LỊCH CÔNG TÁC
SỐ NGƯỜI ONLINE
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB


UBND các xã, thị trấn


UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

01. Thị trấn Củng Sơn
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Nguyễn Thị Thanh Hương

0914.855.278

Phó Chủ tịch

Lê Văn Hóa

Phó Chủ tịch

Bùi Văn Thương


02. Xã Suối Bạc
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Huỳnh Duy Nhất

0979.133.223

Phó Chủ tịch

Sô Thị Lý


03. Xã Sơn Hà
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Nguyễn Mạnh Sơn

0978.399.354

Phó Chủ tịch

Cao Thị Hà


04. Xã Sơn Nguyên
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Đặng Văn Thiện

0985.802.788

Phó Chủ tịch

Nguyễn Minh Vương


05. Xã Sơn Xuân
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Nguyễn Văn Lợi

01659.133.105

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Kim Yến


06. Xã Sơn Long
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Đào Đức Hải

0914.157.767

Phó Chủ tịch

Kiều Thị Hạnh


07. Xã Sơn Định
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Nguyễn Minh Hoài

0982.023.938

Phó Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Thanh


08. Xã Sơn Hội
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Trần Ngọc Tây

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thanh Hà


09. Xã Phước Tân
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Sô Bá Dựng

0349.836.233

Phó Chủ tịch

Sô Minh Huấn


10. Xã Cà Lúi
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Sô Minh Hương

0353.768.326

Phó Chủ tịch

So Y Hải


11. Xã Sơn Phước
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Ra Lan Thu

0989.820.573

Phó Chủ tịch

La Thanh Phục


12. Xã Ea Chà Rang
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Thái Hồng Tân

0989.867.024

Phó Chủ tịch

Kpá Hờ Phúc


13. Xã Suối Trai
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

KPă Y Hôn

0966.549.108

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Nhật Tảo


14. Xã Krông Pa
Chức vụ Họ và tên Điện thoại

Chủ tịch

Lê Văn Diễu

0962.331.337

Phó Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Thanh
Natural
VĂN BẢN MỚI

 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 28/2020 (từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 06/07/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 27/2020 (từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 29/06/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 26/2020 (từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 22/06/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 25/2020 (từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 15/06/2020


 • Phối hợp đăng tải trên cổng thông tin điện tử nội dung dự thảo lấy ý kiến góp ý Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Phú Yên
  Loại: VB khác
  Ngày ban hành: 12/06/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 24/2020 (từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 08/06/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 23/2020 (từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 01/06/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 22/2020 (từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 25/05/2020


 • Kế hoạch - Tổ chức việc thảo luận, góp ý kiến xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
  Loại: VB khác
  Ngày ban hành: 19/05/2020


 • Về việc báo cáo tổng kết thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp huyện Sơn Hòa đến năm 2020, kế hoạch cơ cấu lại giai đoạn 2017 - 2020.
  Loại: Công văn
  Ngày ban hành: 18/05/2020

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa