Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện

SttTiêu đềDownload
1
về việc lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Tuần thứ 39/2021, từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021 )
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 20/09/2021
HyperLink
2
về việc lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Tuần thứ 38/2021, từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021 )
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 13/09/2021
HyperLink
3
về việc lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Tuần thứ 37/2021, từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021 )
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 06/09/2021
HyperLink
4
về việc lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Tuần thứ 36/2021, từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021 )
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 30/08/2021
HyperLink
5
về việc lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Tuần thứ 26/2021, từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021 )
Số hiệu văn bản: 26/LCT-UBND
Ngày ban hành: 21/06/2021
HyperLink
6
về việc lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Tuần 25/2021, từ ngày 14/6/2021 đến 18/6/2021 )
Số hiệu văn bản: 25/LCT-UBND
Ngày ban hành: 14/06/2021
HyperLink
7
về việc lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện ( Tuần 24/2021, từ ngày 07/6/2021 đến 11/6/2021 )
Số hiệu văn bản: 24/LCT-UBND
Ngày ban hành: 07/06/2021
HyperLink
8
về việc lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện ( Tuần 23/2021, từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021 )
Số hiệu văn bản: 23/LCT-UBND
Ngày ban hành: 31/05/2021
HyperLink
9
về việc lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện ( Tuần 22/2021, từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021 )
Số hiệu văn bản: 22/LCT-UBND
Ngày ban hành: 24/05/2021
HyperLink
10
về việc lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện ( Tuần 21/2021, từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021 )
Số hiệu văn bản: 21/LCT-UBND
Ngày ban hành: 17/05/2021
HyperLink
11
Về việc lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyệnTuần thứ 20/2021 (từ ngày 10/5 đến ngày 14/5/2021)
Số hiệu văn bản: 20/LCT-UBND
Ngày ban hành: 10/05/2021
HyperLink
12
về việc lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện ( Tuần thứ 19/2021, từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021 )
Số hiệu văn bản: 19/LCT-UBND
Ngày ban hành: 03/05/2021
HyperLink
13
về việc lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện ( Tuần 18/2021 , từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021 )
Số hiệu văn bản: 18/LCT-UBND
Ngày ban hành: 26/04/2021
HyperLink
14
Về việc lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần thứ 17/2021 (từ ngày 19/4 đến ngày 24/4/2021)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 19/04/2021
HyperLink
15
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện ( tuần thứ 16/2021, từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021 )
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 12/04/2021
HyperLink
16
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 15/2021 (từ ngày 05/4 đến ngày 09/4/2021)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 05/04/2021
HyperLink
17
Lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện - Tuần thứ 14/2021 (từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 29/03/2021
HyperLink
18
lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện ( tuần thứ 13/2021, từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021 )
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 22/03/2021
HyperLink
19
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện ( Tuần thứ 12/2021, từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021 )
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 15/03/2021
HyperLink
20
Về việc công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 11/2021 ( từ ngày 8/3 đến ngày 12/3/2021)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 08/03/2021
HyperLink
12345678910...>>


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 08/10/2021


 • về việc phân bổ vắc xin phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 05/10/2021


 • về việc ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đình An tại cuộc họp lấy ý kiến góp ý Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân thị trấn Củng Sơn
  Loại: Thông báo
  Ngày ban hành: 27/09/2021


 • về việc thông báo lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện ( từ ngày 27/9/2021 đến ngày 10/10/2021 )
  Loại: Văn bản về Virus nCoV
  Ngày ban hành: 27/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( UBND xã Sơn Hà )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Vũ Văn Sĩ )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Tống Văn Phúc )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phan Ngọc Tuấn )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phạm Thị Luyến )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021


 • về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên. Hạng mục: Hồ chứa nước Giếng Tiên ( Phạm Tân )
  Loại: Hỗ trợ cá nhân, tổ chức
  Ngày ban hành: 22/09/2021

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa