GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC TIN TỨC - SỰ KIỆN VĂN BẢN CỦA HUYỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LỊCH CÔNG TÁC
SỐ NGƯỜI ONLINE
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB


Nông thôn mới

Năm 2018, Huyện Sơn Hòa tập trung xây dựng 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới


Cập nhật:  05/03/2018


Năm 2018, Huyện Sơn Hòa tập trung xây dựng 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Chiều ngày 2/3/2018, UBND huyện Sơn Hòa đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, qua đó đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017.

Theo kế hoạch, năm 2018 huyện Sơn Hòa phấn đấu đến cuối năm 2018, toàn huyện phấn đấu đạt 26 tiêu chí trở lên; tập trung xây dựng 2 xã: Sơn Xuân và Sơn Định đạt chuẩn NTM, đưa số xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018 lên 4 xã và phấn đấu 7 xã đạt từ 11-18 tiêu chí; 2 xã đạt từ 8-10 tiêu chí.

Các địa phương ký kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018

UBND huyện Sơn Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định việc xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thực hiện đồng bộ các biện pháp, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực, chương trình, nguồn vốn đầu tư thực hiện xây dựng NTM hiệu quả.

Để thực hiện có hiệu quả, UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân chung tay xây dựng NTM, tiếp tục công tác đào tạo, tập huấn, công tác lập quy hoạch, Đề án; tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân; tập trung mọi nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hai xã Sơn Xuân và Sơn Định, để hoàn thành các tiêu chí NTM, phấn đấu 2 xã này đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh trao giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới năm 2017

Theo báo cáo, năm 2017, 13/13 xã thực hiện xây dựng NTM đạt 29 tiêu chí/37 tiêu chí đã đăng ký đầu năm. Trong đó xã Sơn Nguyên đạt 19 tiêu chí, đã được tỉnh công nhận; xã Sơn Định đạt 16 tiêu chí; xã Sơn Xuân đạt 15 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 8-12 tiêu chí; riêng Sơn Hà rớt 2 tiêu chí, chỉ đạt 17/19 tiêu chí.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Phụng- Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, nói rõ: năm 2017 nhiều xã rớt các tiêu chí; ông yêu cầu các xã báo cáo giải trình lý do không giữ vững tiêu chí đã đạt, nhất là tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí số 15 về y tế.

Đồng chí Phạm Đình Phụng-PCT.UBND huyện trao giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM năm 2017

Các xã đã tham gia báo cáo tham luận, thảo luận, kiến nghị nhằm tìm ra giải pháp để thực hiện chương trình xây dựng NTM hiệu quả, đạt kết quả.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Xây dựng NTM năm 2017.

H.Quế


Tin liên quan


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 28/2020 (từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 06/07/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 27/2020 (từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 29/06/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 26/2020 (từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 22/06/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 25/2020 (từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 15/06/2020


 • Phối hợp đăng tải trên cổng thông tin điện tử nội dung dự thảo lấy ý kiến góp ý Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Phú Yên
  Loại: VB khác
  Ngày ban hành: 12/06/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 24/2020 (từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 08/06/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 23/2020 (từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 01/06/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 22/2020 (từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 25/05/2020


 • Kế hoạch - Tổ chức việc thảo luận, góp ý kiến xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
  Loại: VB khác
  Ngày ban hành: 19/05/2020


 • Về việc báo cáo tổng kết thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp huyện Sơn Hòa đến năm 2020, kế hoạch cơ cấu lại giai đoạn 2017 - 2020.
  Loại: Công văn
  Ngày ban hành: 18/05/2020

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa