GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC TIN TỨC - SỰ KIỆN VĂN BẢN CỦA HUYỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LỊCH CÔNG TÁC
SỐ NGƯỜI ONLINE
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB


Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện

SttTiêu đềDownload
1
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 28/2020 (từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 06/07/2020
HyperLink
2
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 27/2020 (từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 29/06/2020
HyperLink
3
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 26/2020 (từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 22/06/2020
HyperLink
4
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 25/2020 (từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 15/06/2020
HyperLink
5
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 24/2020 (từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 08/06/2020
HyperLink
6
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 23/2020 (từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 01/06/2020
HyperLink
7
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 22/2020 (từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 25/05/2020
HyperLink
8
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 21/2020 (từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 18/05/2020
HyperLink
9
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 21/2020 (từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 18/05/2020
HyperLink
10
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 20/2020 (từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 11/05/2020
HyperLink
11
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 19/2020 (từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 04/05/2020
HyperLink
12
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 18/2020 (từ ngày 27/4 đến ngày 01/5/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 27/04/2020
HyperLink
13
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 17/2020 (từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 20/04/2020
HyperLink
14
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 16/2020 (từ ngày 13/4 đến ngày 17/4/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 13/04/2020
HyperLink
15
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 15/2020 (từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 06/04/2020
HyperLink
16
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 13/2020 (từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 23/03/2020
HyperLink
17
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 12/2020 (từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 16/03/2020
HyperLink
18
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 11/2020 (từ ngày 09/3 đến ngày 13/3/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 09/03/2020
HyperLink
19
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 10/2020 (từ ngày 02/3 đến ngày 06/3/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 02/03/2020
HyperLink
20
Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 09/2020 (từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2020)
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: 24/02/2020
HyperLink
123456789


Natural
VĂN BẢN MỚI

 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 28/2020 (từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 06/07/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 27/2020 (từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 29/06/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 26/2020 (từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 22/06/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 25/2020 (từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 15/06/2020


 • Phối hợp đăng tải trên cổng thông tin điện tử nội dung dự thảo lấy ý kiến góp ý Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Phú Yên
  Loại: VB khác
  Ngày ban hành: 12/06/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 24/2020 (từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 08/06/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 23/2020 (từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 01/06/2020


 • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 22/2020 (từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020)
  Loại: Lịch công tác UBND
  Ngày ban hành: 25/05/2020


 • Kế hoạch - Tổ chức việc thảo luận, góp ý kiến xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
  Loại: VB khác
  Ngày ban hành: 19/05/2020


 • Về việc báo cáo tổng kết thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp huyện Sơn Hòa đến năm 2020, kế hoạch cơ cấu lại giai đoạn 2017 - 2020.
  Loại: Công văn
  Ngày ban hành: 18/05/2020

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐIỂM TIN THỜI SỰ PHIM TƯ LIỆU
  •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
  •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa