image banner
   
TĂNG CƯỜNG GIẢI NGÂN CÁC NGUỒN VỐN ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2024
Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng CSXH tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, ngay từ những tháng đầu năm 2024, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sơn Hòa đã tăng cường công tác giải ngân các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất, phát triển kinh tế của bà con nhân dân trên địa bàn huyện.

Tính đến thời điểm hiện tại, doanh số cho vay đến 15/04/2024 đạt 109.533 triệu đồng với 2.110 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn. Dư nợ đạt 546.612 triệu đồng, tăng so với đầu năm  là 19.116 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng là 3,62% so với đầu năm. Nguồn vốn cho vay đầu tư để mở rộng diện tích trồng mía, chăn nuôi bò sinh sản; xây mới, nâng cấp sửa chữa  công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giải quyết việc làm cho  lao động, trang trải chi phí học tập cho HSSV, xây dựng nhà... Tổng nguồn vốn được phân bổ mới 26,1 tỷ đồng, (trong đó nguồn vốn trung ương 20,1 tỷ đồng, vốn địa phương 6 tỷ đồng). Trong đó vốn chương trình hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 10 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 6 tỷ đồng, người chấp hành xong án phạt tù 1,1 tỷ đồng, vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 3 tỷ đồng. Nguồn vốn địa phương 6 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách tỉnh 3,5 tỷ đồng và nguồn vốn từ ngân sách huyện 2,5 tỷ đồng để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tương chính sách trên địa bàn huyện.

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sơn Hòa đã phối hợp chặt chẽ với các Hội đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo các Hội đoàn thể cấp xã, trưởng thôn, khu phố, cùng các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Nghiêm túc tuân thủ quy trình bình xét cho vay công khai, đảm bảo nguồn vốn về đúng đối tượng, phát huy hiệu quả; chuẩn bị tốt hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác giải ngân; thực hiện tăng phiên giao dịch xã tạo điều kiện thuận lợi giải ngân vốn cho người dân; tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay,…

Trong những năm qua, nguồn vốn Ngân hàng CSXH đã kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp với Hội đoàn thể các cấp triển khai thực hiện tốt chính sách tín dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/