image banner
   
TĂNG CƯỜNG GIẢI NGÂN CÁC NGUỒN VỐN ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ TRANG TRẢI CHI PHÍ HỌC TẬP CHO HỌC SINH, SINH VIÊNN HỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Thực hiện chỉ đạo của NHCSXH tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, ngay từ những tháng đầu năm 2024, Ngân hàng CSXH huyện Sơn Hòa đã tăng cường công tác giải ngân các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất, phát triển kinh tế của bà con nhân dân trên địa bàn huyện.

Tính đến thời điểm hiện tại, doanh số cho vay đạt hơn 29 tỷ đồng, với 842 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn, đầu tư để mở rộng diện tích trồng mía, chăn nuôi bò sinh sản; xây mới, nâng cấp sửa chữa  công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giải quyết việc làm cho  lao động. Đặc biệt là cho vay trang trải chi phí học tập cho sinh viên với số tiền trên 3 tỷ đồng cho 157 HSSV. Ngoài nguồn vốn tăng trưởng 2% của Trung ương, còn có vốn ngân sách tỉnh là 3,5 tỷ đồng và nguồn vốn từ ngân sách huyện nhận ủy thác là 2,8 tỷ đồng để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tương chính sách trên địa bàn huyện.

anh tin bai

NHCSXH giải ngân cho hộ vay tại điểm giao dịch xã

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Hòa đã phối hợp chặt chẽ với các Hội đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo các Hội đoàn thể cấp xã, trưởng thôn buôn, cùng các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nghiêm túc tuân thủ quy trình bình xét cho vay công khai, đảm bảo nguồn vốn về đúng đối tượng, phát huy hiệu quả; chuẩn bị tốt hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác giải ngân; thực hiện tăng phiên giao dịch xã tạo điều kiện thuận lợi giải ngân vốn cho người dân; tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay,…

Trong những năm qua, nguồn vốn NHCSXH đã kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Thời gian tới, NHCSXH huyện tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp với Hội đoàn thể các cấp triển khai thực hiện tốt chính sách tín dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/