image banner
   
HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ SƠN PHƯỚC

    Chiều ngày 9/4, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra quy trình thực hiện Dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển cộng đồng tại xã Sơn Phước.

    Tại Hội nghị, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND - UBND và thành viên BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của địa phương được các ngành chuyên môn của huyện, Sở LĐTB&XH hướng dẫn phương thức, nguyên tắc, nội dung hỗ trợ, các bước xây dựng dự án và thực hiện dự án phát triển cộng đồng.

anh tin bai

    Qua đó, giúp địa phương xây dựng mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình để giảm nghèo bền vững, làm cơ sở cho việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong thời gian tới./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/