image banner
   
Phòng Dân Tộc
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Văn Sử
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:0987086110
Email:susuoibac@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/