image banner
   
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phan Văn Đoan
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:0983102637
Email:pnnsonhoa@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/