image banner
   
Phòng Tài nguyên và Môi trường
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phan Thế Lựu
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:0911650158
Email:theluusuoibac@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/