image banner
   
Phòng Văn hoá Thông tin
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Thiện Tình
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:0986786044
Email:nguyenthientinh@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:0353606066
Email:nguyenthituyetmai@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/