image banner
   
CỦNG SƠN HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ TẤM GƯƠNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2024

    Ngày 21/3, Đảng ủy thị trấn Củng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”.

    Tại hội nghị, Các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta và của tỉnh để quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh nâng cao nhận thức, phát huy mạnh mẽ tinh thần “đôi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, nhằm thống nhất ý chí và hành động, với quyết tâm cao, tinh thần chủ động tiến lên khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

anh tin bai

    Sau hội nghị, các chi bộ cơ sở đưa nội dung chuyên đề năm 2024-2025 vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, khu phố tập trung thảo luận những thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc trong xây dựng và phát triển ở cơ quan, đơn vị, khu phố trên tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu đưa nội dung chuyên đề năm 2024 - 2025 vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.../.

Hồng Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/