image banner
   
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ SƠN XUÂN KHÓA XIII

    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Sơn Xuân vừa tổ chức Đại hội Đại biểu khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 với sự tham dự của 70 đại biểu chính thức đại diện cho toàn thể các tầng lớp nhân dân trong xã.

    Nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ xã Sơn Xuân vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 76 triệu đồng; Sửa chữa 06 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng giá trị 36,7 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 49 triệu đồng/người/năm; Xã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; khu dân cư kiểu mẫu đạt 8/9 tiêu chí; 01 vườn mẫu đạt 5/5 tiêu chí; Công tác giám sát, phản biện xã hội tăng cường thực hiện...

    Nhiệm kỳ 2024-2029, UB MTTQ xã Sơn Xuân phấn đấu hằng năm: 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình; Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 0,2 - 0,4%; Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đến cuối nhiệm kỳ vận động hỗ trợ sửa chữa, ít nhất 03 nhà Đại đoàn kết...

anh tin bai
anh tin bai

    Đại hội đã hiệp thương cử 30 đồng chí vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ mới; Đồng chí Lê Văn Đức được cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Xuân khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 04 đồng chí. Dịp này, Đại hội đã tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2024-2029./.

Hồng Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/