image banner
   
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ SƠN LONG, NHIỆM KỲ 2024-2029

    Ngày 11/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Long tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã, khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có đồng chí La Chí Tùng, HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND- UBND, các ban ngành đoàn thể xã.

    Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Sơn Long tiếp tục phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, QPAN tại địa phương. Kết quả, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đến nay đạt 51,8 triệu đồng/ người/năm; tổng dư nợ do các hội, đoàn thể xã làm ủy thác là 25,57 tỷ đồng/ 464 lượt hộ vay; hộ nghèo giảm còn 12 hộ chiếm tỷ lệ 1,52%; tổ chức 60 buổi tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước gắn với tuyên truyền nông thôn  tại 04 thôn, có gần 1200 lượt người tham dự; đã tổng hợp 87 lượt ý kiến của cử tri gửi các cơ quan, ban ngành giải quyết theo quy định; có 767 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong 5 năm, Nhân dân trong xã tham gia đóng góp kinh phí xây dựng 25 hạng mục, công trình cơ sở hạ tầng tại địa phương, với số vốn đầu tư trên 19 tỷ đồng; vận động quỹ  "Vì người nghèo" hơn 72 triệu đồng.... 

          Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Long phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục phấn đấu: Hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao; phấn đấu giữ vững xã không còn nhà tạm; 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chủ trì tổ chức ít nhất 01 chuyên đề giám sát và phản biện xã hội; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

anh tin bai
anh tin bai

  Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển", Đại hội đã hiệp thương cử 31 Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Sơn Long, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Lê Quốc Việt tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Sơn Long khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Sơn Hòa nhiệm kỳ 2024-2029./.

Hồng Linh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/