image banner
   
KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND XÃ EA CHÀ RANG

    Sáng ngày 5/7, HĐND xã Ea Chà Rang khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024).

    Tại kỳ họp, thường trực HĐND xã trình bày báo cáo kết quả công tác của 06 tháng đầu năm và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2024 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024;…  Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng xã Ea Chà Rang ước tính hơn 2.100 ha; thu ngân sách trên 135 triệu đồng, đạt 96,75%  kế hoạch; công tác văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm; các chính sách về an sinh xã hội được thực hiện đảm bảo, kịp thời, đúng đối tượng; thực hiện đạt 10/19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM; tiếp nhận 726 hồ sơ tại Bộ phận Một cửa, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 63,8%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

anh tin bai

    Đại biểu HĐND xã Ea Chà Rang biểu quyết, thông qua 04 Nghị quyết về: phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội – Quốc phòng, an ninh 06 tháng cuối năm 2024; chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2025 và triển khai thực hiện các dự án công trình thuộc nguồn vốn đầu tư và nguồn vốn sự nghiệp của Dự án 1 và  Tiểu dự án 01 của Dự án 04 thuộc chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/