image banner
Trung tâm phát triển quỹ đất
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Viết Của
Chức danh:Giám đốc
Điện thoại:0943797643
Email:nguyenvietcua@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/