image banner
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỰC HIỆN GIẢI NGÂN MÓN VAY ĐẦU TIÊN CHO CƠ SỎ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19

Thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sơn Hòa đã phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể tuyên truyền chính sách tín dụng này đến các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ngày 26/5/2022  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sơn Hòa đã thực hiện giải ngân món vay đầu tiên cho TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHÚC CHÂU.

Được biết trong thời gian đến các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn sẻ được hướng dẫn lập hồ sơ và giải ngân khẩn trương trong thời gian sớm nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/