image banner
NHCSXH ĐẨY MẠNH CHO VAY CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội đến nay NHCSXH đã thực hiện cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với tổng số vốn  42.089 triệu đồng/3.190 hộ vay, xây dựng trên 6 nghìn công trình nước sạch và công trình nhà vệ sinh.

 

Để đảm bảo sức khỏe, nâng cao mức sống cho bà con nhân dân, và đẩy mạnh tiến trình thực hiện nông thôn mới.

NHCSXH thông báo đến toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn huyện Sơn Hòa (trừ thị trấn Củng Sơn) biết: Hộ nào chưa có công trình nước sạch và công trình nhà vệ sinh hoặc đã có nhưng công trình chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc về nước sạch và vệ sinh môi trường cần nâng cấp sửa chữa có nhu cầu vay vốn đăng ký tại thôn hoặc tổ TK&&VV để được bình xét vay vốn…

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/