image banner
  
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHÓA 74

    Ngày 26/1, Trung tâm chính trị huyện bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 74 năm 2024.

    Trong 5 ngày, quần chúng ưu tú đến từ 17 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy được nghiên cứu 5 chuyên đề bài giảng và 01 chuyên đề bổ sung. Qua đó cập nhật, bổ sung những kiến thức về lý luận luận chính trị, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong những năm gần đây gắn với dẫn chứng thực tiễn sinh động, cụ thể ở các cơ quan, đơn vị…

anh tin bai
anh tin bai

    Học viên đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Trung tâm đề ra; tinh thần và thái độ học tập chuẩn mực, tập trung tốt. Kết quả cuối khóa có 49 học viên đạt yêu cầu để cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình theo quy định, trong đó có 12 học viên xếp loại xuất sắc, 24 học viên xếp loại giỏi./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/