image banner
   
HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

    Ngày 04/12, Bộ chính trị - Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến; có 16.242 điểm cầu trên cả nước với hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

    Tại điểm cầu của huyện Sơn Hoà, tham dự có đồng chí Nay Y Blung – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên khóa XII; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đang sinh sống trên địa bàn thị trấn; lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư/Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch/PCT HĐND – UBND các xã thị trấn; Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu và THCS –THPT Nguyễn Bá Ngọc.

anh tin bai

    Hội nghị Trung ương 8 diễn ra từ ngày 2 - 8/10 tại Hà Nội với 10 nội dung, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình kinh tế, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031…Tại hội nghị lần này, các đại biểu tham dự được truyền đạt các chuyên đề về: tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc trong giai đoạn mới; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa XIII.

    Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả./.

Lý Tâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/