image banner
   
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ ĐẢNG “ĐẢNG TA THẬT LÀ VĨ ĐẠI” KHÓA VI

   Sáng ngày 28/05, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa tiến hành khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” khóa VI năm 2024. Đồng chí Tô Phương Bắc-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự lễ khai giảng.

anh tin bai

Hình ảnh tại lễ khai giảng

   Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31/5, 100 học viên là cấp ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và cấp ủy các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy được phổ biến các chuyên đề về Đảng Cộng sản Việt Nam-sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

    Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Từ đó góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

 

NGỌC TÂN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/