image banner
Tổ chức quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

    Sáng ngày 28/02, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

anh tin bai

    Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa đã quán triệt Kết luận số 21 và các Quy định số 37, 41, 47, 48 và 58 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những điều đảng viên không được làm; việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống và trong doanh nghiệp Nhà nước;  một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

 

anh tin bai

   Bế mạc hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, ban ngành, mặt trận và các hội đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận và các Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tránh tình trạng làm qua loa, đại khái, sau khi triển khai phải báo cáo kết quả thực hiện; trong quá trình tổ chức quán triệt đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 

NGỌC TÂN

THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Fax: 02573.861.031
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/