image banner
   
Thông báo - Về việc dừng thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND huyện ngày 12/6/2023 của UBND huyện về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Sơn Hòa năm 2023
Số ký hiệu văn bản 264/TB-UBND
Ngày ban hành 16/08/2023
Ngày hiệu lực 16/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo - Về việc dừng thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND huyện ngày 12/6/2023 của UBND huyện về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Sơn Hòa năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Chủ tịch - Lê Văn Quy
Tài liệu đính kèm thong_bao_dung_thuc_hien_ke_hoach_td_cc_xa.pdf
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/