image banner
   
Ban Quản lý dự án
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Cao Văn Cường
Chức danh:Giám đốc
Điện thoại:02573506688
Email:
2anh dai dien
Nguyễn Văn Thi
Chức danh:Phó giám đốc
Điện thoại:02573506117
Email:
3
Nguyễn Viết Của
Chức danh:Phó Giám đốc
Điện thoại:
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/