image banner
   
Ban Thường vụ Huyện ủy
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nay Y Blung
Chức danh:Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND
Điện thoại:02573.506.699
Email:nayyblung@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Tô Phương Bắc
Chức danh:Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy
Điện thoại:02573.506.201
Email:tophuongbac@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Lê Văn Quy
Chức danh:Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND
Điện thoại:02573.553.339
Email:Levanquy@phuyen.gov.vn
4anh dai dien
Lê Thanh Lai
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND
Điện thoại:02573.506.226
Email:lethanhlai@phuyen.gov.vn
5anh dai dien
Đỗ Cường
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức
Điện thoại:02573606777
Email:
6anh dai dien
Nguyễn Đình An
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại:02573.606.999
Email:nguyendinhan@phuyen.gov.vn
7anh dai dien
Nguyễn Ngọc Ánh
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Chủ nhiệm UBKT - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
Điện thoại:02573.506.596
Email:nguyenngocanh@phuyen.gov.vn
8anh dai dien
Phạm Anh Tân
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị - Trưởng Ban Pháp chế
Điện thoại:02573.506.898
Email:phamanhtan@phuyen.gov.vn
9anh dai dien
Nguyễn Văn Phin
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Điện thoại:02573506240
Email:nguyenvanphin1963@gmail.com
10anh dai dien
Trần Thanh Sử
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Trưởng Công an huyện
Điện thoại:
Email:
11anh dai dien
Trịnh Ngọc Tuấn
Chức danh:UV. BTV Huyện ủy - Chỉ Huy trưởng Ban CHQS huyện
Điện thoại:
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/