image banner
   
Xã Eachà Rang
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Chăm Thư
Chức danh:Bí Thư Đảng ủy xã
Điện thoại:02573506555
Email:
2anh dai dien
Huỳnh Thị Thu Vân
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:02573506178
Email:huynhthithuvan@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
RChăm Y Léo
Chức danh:Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:0915707532
Email:rochamyleo@phuyen.gov.vn
4anh dai dien
Sô Y Danh
Chức danh:Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:02573606346
Email:soydanh@phuyen.gov.vn
5anh dai dien
Sô Minh Dỏ
Chức danh:Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:0365732836
Email:sominhdo@phuyen.gov.vn
6anh dai dien
Kpắ Hờ phúc
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:0869153479
Email:kpahophuc@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/