image banner
   
Hội Cựu chiến binh
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Bùi Văn Chót
Chức danh:Chủ tịch Hội CCB huyện
Điện thoại:0983.124.540
Email:
2anh dai dien
Hồ Chí Nam
Chức danh:Phó Chủ tịch Hội CCB huyện
Điện thoại:0914.187.590
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: 19, Đường Trần Hưng Ðạo, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.640.288
Email: sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoa.phuyen.gov.vn/